Visuomeninė organizacija
„Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“
Darbo laikas I - IV 08:00 - 17:00
V 08:00 - 16:00
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

ES paramos galimybės Ukmergės rajono gyventojams: skambink, rašyk, domėkis, dalyvauk! Kurkime Ukmergės krašto ateitį drauge...

PARAMOS VIEŠINIMO TAISYKLĖS IR REIKALAVIMAI

Viešinimo logotipai:

MOKĖJIMO PRAŠYMAS

Mokėjimo prašymus teikia visi paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos investicines priemones. Mokėjimo prašymai kartu su išlaidų pagrindimą ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais bei kitais išlaidų tinkamumą finansuoti įrodančiais dokumentais teikiami po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo pagal paramos sutartyje arba paraiškoje (supaprastinta tvarka) numatytą grafiką.

PIRKIMŲ VYKDYMAS

Prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, skirti projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones įgyvendinti, turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus.

VPS priemonės/ veiklos srities

pavadinimas

VPS priemonės/

veiklos srities kodas

Kvietimo pradžios data

Kvietimo pabaigos data

Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra

LEADER-19.2-6

- veiklos sritis: parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

LEADER-19.2-6.4

2020-10-01

2020-12-01

Priemonė: Investicijos į materialųjį turtą

LEADER-19.2-4- veiklos sritis: parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai

LEADER-19.2-4.2

2020-10-01

2020-12-01

Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

LEADER-19.2-SAVA-1

2020-10-01

2020-12-01

Priemonė: Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą 

LEADER-19.2-SAVA-5

2020-10-01

2020-12-01

Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas

LEADER-19.2-SAVA-3

2020-10-01

2020-12-01

VPS priemonės/ veiklos srities

pavadinimas

VPS priemonės/

veiklos srities kodas

Kvietimo pradžios data

Kvietimo pabaigos data

Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra

LEADER-19.2-6

- veiklos sritis: parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

LEADER-19.2-6.2

2021-09-15

2021-10-28

Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

LEADER-19.2-SAVA-1

2021-09-15

2021-10-28

Priemonė: Investicijos į materialųjį turtą

LEADER-19.2-4

- veiklos sritis: parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai

LEADER-19.2-4.2

2021-09-15

2021-10-28

Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas

LEADER-19.2-SAVA-3

2021-10-06

2021-11-19

PAŽEIDIMAI IR JŲ PREVENCIJA

Darbo laikas:

I – IV 08:00 – 17:00
V 08:00 – 16:00
Pietų pertrauka 12:00 – 12:45

Adresas: Kęstučio a. 7, LT-20114 Ukmergė (III aukštas)
footer_logos

© 2024 Visuomeninė organizacija „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė". Visos teises saugomos.

Skip to content