Visuomeninė organizacija
„Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“
Darbo laikas I - IV 08:00 - 17:00
V 08:00 - 16:00
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

ES paramos galimybės Ukmergės rajono gyventojams: skambink, rašyk, domėkis, dalyvauk! Kurkime Ukmergės krašto ateitį drauge...

Visuomeninė organizacija Ukmergės rajono vietos veiklos grupė” turi sukaupusi daugiau nei penkiolikos metų darbo patirtį. Įgyvendinant LEADER+ priemonę ir LEADER metodą, Ukmergės rajono VVG sudėtis keitėsi, tačiau buvo išlaikytas tęstinumas ir naudojamasi jau sukaupta patirtimi, įgyta vykdant Kaimo bendruomenių partnerystės programą (2000-2003 m.), LEADER+ priemonę (2004-2007) bei LEADER metodą (2007-2013). Šiuo metu Ukmergės rajono VVG įgyvendina Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją”, paremtą bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategija, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2016-2023 metų programos priemonę LEADER.

Vertybės

Dar tik pradėję savo veiklą ir rengdami vietos plėtros strategiją, finansuojamą LEADER+ priemonės lėšomis, siekdami veiklos skaidrumo ir veiklos efektyvumo, Ukmergės rajono VVG apibrėžė visiems grupės nariams priimtinas vertybes:

 • toleranciją;
 • pagarbą kito nuomonei;
 • savo nuomonės išsakymą „čia ir dabar”;
 • pareigingumą, įsipareigojimų vykdymą;
 • sąžiningumą;
 • lygiavertiškumą;
 • patirtį;
 • pasitikėjimą komandiniu sprendimu;
 • idėjinį pasišventimą;
 • kūrybiškumą;
 • naują požiūrį;
 • optimizmą, pozityvų požiūrį;
 • savarankiškumą, papildomumą;
 • viešumą, atskaitomybę ir skaidrumą.

Vizija

Ukmergės rajono kaimiškos vietovės – tai darniai besivystantis kraštas, kuriame subalansuotai tenkinami materialiniai ir dvasiniai gyventojų poreikiai. Dėl geros geografinės situacijos, verslui palankios aplinkos, plėtojamos viešosios infrastruktūros bei aktyvių žmonių Ukmergės rajonas taps vieta, kurioje:

 • žmonės gyvens gražesnėje, sveikesnėje, patogesnėje aplinkoje, kaimas taps patrauklesnis jame gyvenantiems ir atvykstantiems;
 • didės kaimo gyventojų verslumas, augs ekonomika ir mažės nedarbas;
 • augs kaimo žmonių išsilavinimas ir pilietiškumas, tvirtės bendruomenės, žmonės aktyviau dalyvaus kaimo plėtroje;
 • mažės emigracijos mąstai, jauni žmonės mieliau liks gyventi kaime.

Misija

Ukmergės rajono VVG savo veiklą grindžia partnerystės, lygių galimybių, pilietinės atsakomybės principais. Aktyvindami kaimo gyventojus ir skatindami jų verslumą, siekiame sukurti ir išsaugoti Ukmergės rajono kaimiškųjų vietovių patrauklumą bei darną, mažinti jaunų žmonių migraciją iš kaimo, didinti užimtumą ir stiprinti socialinę integraciją.

Darbo laikas:

I – IV 08:00 – 17:00
V 08:00 – 16:00
Pietų pertrauka 12:00 – 12:45

Adresas: Kęstučio a. 7, LT-20114 Ukmergė (III aukštas)
footer_logos

© 2024 Visuomeninė organizacija „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė". Visos teises saugomos.

Skip to content