Visuomeninė organizacija
„Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“
Darbo laikas I - IV 08:00 - 17:00
V 08:00 - 16:00
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

ES paramos galimybės Ukmergės rajono gyventojams: skambink, rašyk, domėkis, dalyvauk! Kurkime Ukmergės krašto ateitį drauge...

Visuomeninė organizacija „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė” asmens duomenų tvarkymą vykdo vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2016/679 (Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu), Ukmergės rajono VVG pirmininkės įsakymu patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis bei kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, kurie nustato fizinių asmenų duomenų tvarkymą.

Kada Ukmergės rajono VVG įgyja teisę tvarkyti Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes tvarkome tik:

  • gavę Jūsų aiškiai išreikštą sutikimą, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais Ukmergės rajono VVG apibrėžtais tikslais;
  • sudarant ir vykdant sutartis su Jumis;
  • jei tai būtina vykdant Ukmergės rajono VVG teisines prievoles.

Kaip Ukmergės rajono VVG tvarko Jūsų duomenis?

Jūsų duomenys tvarkomi teisėtu, skaidriu ir sąžiningu būdu, iš anksto apibrėžtais tikslais, užtikrinant duomenų mažinimo principą (t. y. renkant tik tiek duomenų, kiek jų reikia paslaugai suteikti), užtikrinant Jūsų duomenų tikslumą ir savalaikį atnaujinimą, užtikrinant duomenų saugumą ir saugojimą ne ilgiau nei to reikia numatytiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Asmens duomenys saugomi tiek, kiek to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslais, jie yra neatkuriamai sunaikinami.

Kokie Jūsų asmens duomenys ir kokiais tikslais yra tvarkomi?

Klientų aptarnavimo tikslu

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta, atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (pavadinimas, įmonės kodas, buveinės vieta). Atskirais atvejais, kai tai būtina paslaugų poveikiui ir stebėsenai užtikrinti, tvarkomi šie klientų duomenys - lytis ir amžius.


Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu

Sutarties šalį atstovaujančio fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

Kai sutarties šalis - fizinis asmuo - papildomai prašoma pateikti asmens kodą ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

Tiesioginės rinkodaros tikslu

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

Teikiamų paslaugų poveikio vertinimo tikslu

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (įmonės pavadinimas, kodas, buveinės vieta, kiti tvarkomi juridinio asmens duomenys).

Viešojo administravimo tikslu

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (įmonės pavadinimas, kodas, buveinės vieta, kiti tvarkomi juridinio asmens duomenys).

Vietos projektų teikimo ir įgyvendinimo tikslais

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta, atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (pavadinimas, įmonės kodas, buveinės vieta).


Sutarties šalį atstovaujančio fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

Kai pareiškėjas - fizinis asmuo - papildomai prašoma pateikti asmens kodą ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

Kai pareiškėjas - juridinis asmuo - papildomai prašoma pateikti organizacijos kodą, registracijos duomenis ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

Darbo laikas:

I – IV 08:00 – 17:00
V 08:00 – 16:00
Pietų pertrauka 12:00 – 12:45

Adresas: Kęstučio a. 7, LT-20114 Ukmergė (III aukštas)
footer_logos

© 2024 Visuomeninė organizacija „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė". Visos teises saugomos.

Skip to content