Visuomeninė organizacija
„Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“
Darbo laikas I - IV 08:00 - 17:00
V 08:00 - 16:00
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

ES paramos galimybės Ukmergės rajono gyventojams: skambink, rašyk, domėkis, dalyvauk! Kurkime Ukmergės krašto ateitį drauge...

VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė” (toliau – Ukmergės rajono VVG) buvo suformuota 2003 metais, atsižvelgiant į visus LEADER principus:

  • skirtingų partnerių bendradarbiavimo arba partnerystės;
  • iniciatyvos „iš apačios į viršų” įgyvendinimo;
  • teritorinio vientisumo;
  • lygiavertiškumo;
  • viešumo;
  • įtraukimo ir skaidrumo.

2003 m. balandis

Ukmergės rajone susiformavo iniciatyvinė grupė, kurią sudarė aktyviausi iki tol veikusios Partnerystės grupės nariai, norintys partęsti jau pardėtą veiklą. Iniciatyvinė grupė organizavo viešą susitikimą, į kurį pakvietė Ukmergės rajono kaimo bendruomenių, verslo ir vietos valdžios organizacijų atstovus.

2003 m. gruodžio 17 d.

įvyko Ukmergės rajono VVG steigiamasis susirinkimas, kuriame 7 steigėjai, atstovaujantys skirtingiems sektoriams, nusprendė įsteigti visuomeninę organizaciją „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" (2003 m. gruodžio 30 d. Ukmergės rajono VVG įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre).

Pagrindinis sukurtos Ukmergės rajono VVG strateginis tikslas – apjungti įvairių vietos organizacijų, institucijų ir kitų kaimo plėtros dalyvių pastangas ir suteikti galimybes įtakoti pasikeitimus, gerinančius vietovės gyvenimo kokybę.

Efektyvų Ukmergės rajono VVG darbą užtikrina VVG nariai, valdyba, pirmininkas ir administracijos darbuotojai.

Ukmergės rajono VVG valdymo organai:

  • visuotinis narių susirinkimas;
  • kolegialus valdymo organas – valdyba;
  • vienasmenis valdymo organas – VVG pirmininkas,  kuris kartu yra ir valdybos pirmininkas.
Darbo laikas:

I – IV 08:00 – 17:00
V 08:00 – 16:00
Pietų pertrauka 12:00 – 12:45

Adresas: Kęstučio a. 7, LT-20114 Ukmergė (III aukštas)
footer_logos

© 2024 Visuomeninė organizacija „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė". Visos teises saugomos.

Skip to content