Visuomeninė organizacija
„Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“
Darbo laikas I - IV 08:00 - 17:00
V 08:00 - 16:00
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

ES paramos galimybės Ukmergės rajono gyventojams: skambink, rašyk, domėkis, dalyvauk! Kurkime Ukmergės krašto ateitį drauge...

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" 2024 metais įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2016-2023 metų programos „Leader" priemonę vykdė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą.

2023 metais Ukmergės rajono VVG palaikė glaudų ryšį su visomis Ukmergės rajono kaimiškomis seniūnijomis, bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis NVO, pavieniais gyventojais. Nežiūrint į tai, kad visa aktuali informacija susijusi su renginių ir mokymų organizavimu skelbiama VVG svetainėje naujienų skiltyje, gyventojų aktyvinimas vyko pasinaudojant „Facebook" - socialinio tinklo galimybėmis https://www.facebook.com/UkmergesVVG bei aktuali informacija buvo siunčiama potencialiems pareiškėjams asmeniškai ir elektroniniais paštais.

2024 metais vykę renginiai:

Sausio 23 d. 16:30 val. ir 17:15 val. įvyko VO „Ukmergės rajono VVG“ projektų atrankos komiteto ir valdybos posėdžiai. Posėdžiai vyko hibridine forma: VVG patalpose, esančiose Kęstučio a. 7, Ukmergė (III a.) ir naudojantis pokalbių ir konferencijų platforma ZOOM.

Vasario 6 d. įvyko neeilinis visuotinis Ukmergės rajono VVG narių susirinkimas,  rašytinės procedūros būdu.

Vasario 26 d. įvyko valdybos posėdis rašytinės procedūros būdu. 

Kovo 1 d. dalyvavome Veprių daugiafunkcio centro konferencinio turizmo centro atidarymo renginyje. (Projekto pavadinimas: Veprių miestelio bendruomeninio verslumo skatinimas įveiklinant Veprių stovyklą” Nr. UKME-EURI-6B-D-37-02-2022)

Kovo 13 d. 17:00 val. įvyko VO „Ukmergės rajono VVG“ valdybos posėdis. Posėdis vyko hibridine forma: VVG patalpose, esančiose Kęstučio a. 7, Ukmergė (III a.) ir naudojantis pokalbių ir konferencijų platforma ZOOM.

Kovo 27 d. organizavome renginį „.Kurkime sumanaus kaimo strategiją Ukmergėje“, kurio metu buvo pristatyti pagrindiniai sumanaus kaimo vystymosi principai ir LR Žemės ūkio ministerijos finansuojama priemonė „Sumanieji kaimai“, skirta Lietuvos Vietos veiklos grupių strategijoms finansuoti.

Balandžio 2-22 dienomis Ukmergės rajono gyventojus kvietėme teikti idėjas Sumanaus kaimo strategijai Ukmergėje rengti. 

Balandžio 10 d. 10 val. – 18 val. įvyko vietinio turizmo mokymai „Turizmo paketai – Bendro rinkodaros plano kūrimas“. Šie mokymai yra tęstinė veikla projekto „Penki žingsniai sėkmingam vietinio turizmo vystymuisi“ / “Five steps to develop successful local tourism”. Projektu siekiama skatinti vietos gyventojus, įmones, įstaigas ir organizacijas imtis naujos, įvairesnės, kokybiškesnės veiklos, atitinkančios rinkos poreikius (kurti, plėsti, gerinti paslaugas, produktus kaimo vietovėse ir  bendradarbiauti siekiant didinti pardavimų apimtis, atsivežti klientų į savo regioną). Padedant projekto dalyviams kurti ir vystyti produktus ir paslaugas bei jų kompleksus, bus lengvinamos sąlygos kurti darbo vietas kaimo vietovėse. 

Balandžio 9 dieną, 10:00 – 14:00 val. dalyvavome Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuojamame Ukmergės verslo forume “Regioninės plėtros ir tvaraus augimo perspektyvos”. 

Balandžio 25 d. įvyko Ukmergės rajono VVG narių visuotinis susirinkimas, kurio metu vyko sumanių kaimų rengimo ir idėjų atrankos. 

 

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" 2023 metais įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2016-2023 metų programos „Leader" priemonę vykdė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą.

2023 metais Ukmergės rajono VVG palaikė glaudų ryšį su visomis Ukmergės rajono kaimiškomis seniūnijomis, bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis NVO, pavieniais gyventojais. Nežiūrint į tai, kad visa aktuali informacija susijusi su renginių ir mokymų organizavimu skelbiama VVG svetainėje naujienų skiltyje, gyventojų aktyvinimas vyko pasinaudojant „Facebook" - socialinio tinklo galimybėmis https://www.facebook.com/UkmergesVVG bei aktuali informacija buvo siunčiama potencialiems pareiškėjams asmeniškai ir elektroniniais paštais.

2023 metais vykę renginiai:

Sausio 12 d. įvyko antrasis darbo grupės posėdis dėl 2023-2027 m. stategijos rengimo. Posėdis vyko Ukmergės rajono VVG buveinėje (Kęstučio a. 7, Ukmergė).

Sausio 24 d. nuotoliniu būdu įvyko mokymai tema: MAISTO ŠVAISTYMO PROBLEMOS SPRENDIMAI. Mokymai rengiami pagal Alytaus rajono vietos veiklos grupė (VVG), Ukmergės rajono VVG, Zarasų-Visagino regiono VVG bei Alytaus miesto VVG  teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku – sumanumo link“.

Sausio 24 d. iki 16 val. vyko Ukmergės rajono darbo grupės posėdis rašytinės procedūros būdu. 

Sausio 27-28 d. Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga įgyvendindama projektą „Mokykimės svajoti ir tobulėkime“ NR. UKME-LEADER-1C-M-33-02-2022 organizavo mokymus (praktinės dirbtuvės) Ukmergės rajono VVG teritorijoje gyvenantiems bendruomenių atstovams ir   potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams. Ukmergės rajono vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialistė mokymų dalyviams pristatė ES galimybes Ukmergės rajono plėtros dalyviams. 

Sausio 30 d. Ukmergės rajono vietos veiklos grupės internetinėje svetainėje buvo paskelbti kvietimai Nr. 42 ir Nr. 43 teikti vietos projektų paraiškas. 

Sausio 31 d. nuotoliniu būdu įvyko mokymai tema: APLINKOS APSAUGA IR KLIMATO KAITOS POKYČIŲ ŠVELNINIMAS. Mokymai rengiami pagal Alytaus rajono vietos veiklos grupė (VVG), Ukmergės rajono VVG, Zarasų-Visagino regiono VVG bei Alytaus miesto VVG  teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku – sumanumo link“.

Vasario 1 d. 12 val. (6 ak. val.) Ukmergės rajono VVG administracija dalyvavo VVGT organizuoto "Viešųjų pirkimų" seminare nuotoliniu būdu. Lektorius Tomas Vasiliauskas, UAB Pokyčių valdymas. 

Vasario 8 d. 15.30 val. įvyko susitikimas su socialinio sektoriaus atstovais dėl vietos plėtros strategijos parengimo ateinančiam finansiniam laikotarpiui. 

Vasario 14 d. dalyvavome nuotoliniame seminare apie atsinaujinančią energiją "Network to innovate - renewable energy". 

Vasario 20 d. Ukmergės rajono VVG valdybos nariai ir adminsitracija dalyvavo LEADER/BIVP metodo mokymuose. Mokymai organizuoti per Alytaus rajono vietos veiklos grupės kartu su partneriais Ukmergės rajono VVG, Zarasų-Visagino regiono VVG bei Alytaus miesto VVG teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku – sumanumo link“.

Vasario 22 d. vyko susitikimas su VVGT tinklu ir ŽŪM. Susitikimo metu pristatytos virškontraktavimo galimybės, aptartos VPS VP taisyklės derinimui. 

Vasario 23 d. 10 val. iki 18 val. vyko VVG tinklo organizuojami mokymai "Antreprenerystė - kas tai?". Moderatorius Mindaugas Danys, mokymai vyko nuotoliniu būdu per Teams platformą. 

Vasario 28 d. dalyvavome Ukmergės rajono savivaldybės ir Ukmergės "Spiečiaus" organizuotame seminare "ES finansavimo galimybės verslui ir nevyriausybinėms organizacijoms".

Kovo 6 d. 15:00-16:30 val., naudojant pokalbių platformą MS Teams, dalyvavome VVG tinklo išplėstiniame posėdyje, kuriuo metu aptarti statistinių rodiklių neatitikimai ŽŪM patvirtintoje metodikoje, dvisektorių VVG virškontraktavimo apskaičiavimo niuansai, galimybės teikti paraiškas LKT ir einamieji klausimai.

Kovo 23 d. 17:00 val. įvyko Ukmergės rajono VVG valdybos posėdis. Posėdis vyko Ukmergės rajono VVG buveinėje. Posėdžio metu buvo svarstomi klausimai apie naujų narių priėmimą,  VVG valdybos sudėties dalinį keitimą, įstatų tikslinimą, galimybes teikti paraišką tarptautiniam projektui, 2023-2027 m. rengiamą strategiją. 

Balandžio 13 d. 17:30 val. vyko Ukmergės rajono Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Posėdis vyko Ukmergės meno mokyklos muzikos skyriaus salėje  (Vienuolyno g. 7). Susirinkimo metu buvo aptartos 2022 m. Ukmergės rajono VVG veiklos ir finansinė ataskaitos, įstatų keitimas, dalinis valdybos keitimas, VPS administravimo vadovė R. Kumetaitienė pristatė 2016-2023 m. VPS įgyvendinimą, o VDU docentė Asta Raupelienė pristatė naujai rengiamą 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją. 

Balandžio 13 d. 10-14 val. Ukmergės rajono VVG administracija dalyvavo VšĮ „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros“ organizuotame informaciniame renginyje-kūrybinėse dirbtuvėse „Kaimiški produktai ir paslaugos – gyvybingas Lietuvos kaimas“.

Balandžio 27 d. 16.30 val. įvyko VO „Ukmergės rajono VVG“ projektų atrankos komiteto  posėdis. Projektų atrankos komiteto posėdžio metu buvo vertinamos  paraiškos gautos pagal Kvietimą Nr. 42  (VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr.  LEADER-19.2-6.2.) ir Kvietimą Nr. 43 ( VPS priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.).

Gegužės 8 d. 9:00 – 17:00 val. dalyvavome VVG tinklo organizuotose mokymuose „Skaičiuoklės (Excel) magija – svarbus įrankis VVG veikloje” pagal projektą „Tu esi galimybė”. 

2023 m. gegužės 9 dieną 10:00 – 12:00 val. dalyvavome VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros organizuotose mokymuose „Viešųjų pirkimų naujovės 2023 m.”

Gegužės 17 d. 13:00-15:00 val. dalyvavome nuotoliniame susitikime su NMA, kurio metu NMA pristatė įgyvendinamų VPS pažangos pasiekimus, aptarė anksčiau teiktus VVG probleminius klausimus, pristatė naujas VPS rengimo aktualijas bei naujo laikotarpio NMA ir VVG bendradarbiavimo modelį.

Gegužės 25 d. įvyko Ukmergės rajono VVG valdybos posėdis.

Gegužės 29 d. įvyko Ukmergės rajono Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu patvirtinta Ukmergės rajono 2023-2027 metų vietos plėtros strategija ir perrinkta nauja valdybos narė.

Birželio 30 d. dalyvavome VVG tinklo susitikime, kurio metu UAB „BIPA” pristatė išmaniųjų viešųjų erdvių sprendimus, aptartos NMA audito išvados, VPS įgyvendinimo aktualios, VP taisyklės.

Liepos 25 d. dalyvavome VVG tinklo išplėstiniame posėdyje. 

Rugpjūčio 10 d. dalyvavome išplėstiniame VVGT valdybos posėdyje.

Rugpjūčio 17 d. įvyko Ukmergės rajono VVG valdybos posėdis.

Rugpjūčio 30 d. dalyvavome VVG tinklo visuotiniame susirinkime, kuris vyko Senojoje Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje (Zapyškyje, Kauno rajone). Susirinkimo metu buvo diskutuota dėl nario mokėsčio keitimo, išrinktas Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkas ir valdybos nariai bei aptarti einamieji klausimai. 

Rugsėjo 27 d. dalyvavome VVG tinklo posėdyje, kurio  metu KVIRPA pristatė VVG internetinių svetainių 2023 m. I pusmečio stebėsenos ataskaitą.

Rugsėjo 19-23 dienomis vyko koordinavimo grupės susitikimas Italijoje pagal projektą „Penki žingsniai sėkmingam vietinio turizmo vystymuisi“.

Spalio 12 d. 16:00 val. vyko VVG valdybos posėdis rašytinės procedūros būdu.

Spalio 14-21 d. vykdant tarptautinį projektą „Penki žingsniai sėkmingam vietinio turizmo vystymuisi“ (projekto Nr. 44TT-PV-23-1-00224-PR001) Ukmergės rajono vietos veiklos grupės, Ukmergės miesto vietos veiklos grupės, Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės, Vilniaus rajono vietos veiklos grupės atstovai dalyvo vizite Italijoje.

Lapkričio 21 d. 17:00 val.  Ukmergės rajono VVG buveinėje vyko Ukmergės rajono vietos veiklos grupės posėdis.

Gruodžio 8 d. 12:00 - 16:00 val. vyko Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2023-2027 m. strategijos pristatymas.

Gruodžio 8 d. 17:00 val. Deltuvos kultūros centre įvyko Ukmergės rajono VVG 20-as gimtadienis. 

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" 2021 metais įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2016-2023 metų programos „Leader" priemonę vykdė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą.

2021 metais Ukmergės rajono VVG palaikė glaudų ryšį su visomis Ukmergės rajono kaimiškomis seniūnijomis, bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis NVO, pavieniais gyventojais. Nežiūrint į tai, kad visa aktuali informacija susijusi su renginių ir mokymų organizavimu skelbiama VVG svetainėje naujienų skiltyje, gyventojų aktyvinimas vyko pasinaudojant „Facebook" - socialinio tinklo galimybėmis https://www.facebook.com/UkmergesVVG bei aktuali informacija buvo siunčiama potencialiems pareiškėjams asmeniškai ir elektroniniais paštais.

2022 metais vykę renginiai:

Sausio 13 d. 13 val. nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft TEAMS, dalyvavome „Sumainių kaimų intervencijos pristatyme“, kurio metu buvo supažindinta su Sumanių kaimų tyrimo rezultatais (V. Atkočiūnienė), intervencijos modeliu (V. Liukpetrytė) ir LKT minkštųjų sumanių kaimų plano rengimo veiklomis (J. Pugačiauskaitė-Butrimienė ir A. Ramelytė).

Sausio 25 d. 17.15 val., nuotoliniu būdu, naudojantis pokalbių platforma ZOOM, įvyko Ukmergės rajono VVG valdybos narių posėdis, kurio metu buvo patvirtinta Ukmergės rajono VVG 2016-2023 metų VPS metinė ataskaita, patikslintas vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“ Nr. LEADER-19.2-4.2  (kvietimo Nr. 30), aptarti VPS vykdytojos darbuotojų atlyginimų klausimai, diskutuota sumanių kaimų tema bei kitais einamaisiais klausimai.

Sausio 27 d. 10.30 val., naudojantis pokalbių platforma ZOOM, viešųjų ryšių specialistė M. Rutkauskienė dalyvavo projekto "Smart Rural 21" 3-iose regioninėse dirbtuvėse, kurių metu buvo pristatyti gerieji išmanių kaimų pavyzdžiai ir vizijos Suomijoje, Graikijoje, Austrijoje ir Nyderlanduose.

Sausio 28 d. 10 val., naudojant MS TEAMS pokalbių programą, dalyvavome VVG tinklo organizuotame visų Lietuvos VVG susitikime kartu su ŽŪM viceministru Egidijumi Giedraičiu, kurio metu buvo aptartos VVG ir VPS įgyvendinimo aktualijos, pristatytos gmail gudrybės, pasidalinta geraisiais projektų pavyzdžiais bei aptarta kito susitikimo darbotvarkė ir laikas.

Sausio 31 d. – vasario 1 d., nuotoliniu būdu, naudojantis pokalbių platforma ZOOM, viešųjų ryšių specialistė M. Rutkauskienė dalyvavo kasmetinėje 2 dienų SHERPA konferencijoje „Make it happen! Implementing the rural vision“ („Padaryk tai! Įgyvendinant kaimo viziją“), kuri vyko plenarinių sesijų būdu, grupėse (dalyvaujant 104 dalyviams) aptariant įvairias aktualias 2022 m. išmanių kaimų potemes. Pirmąją dieną diskutavome skaitmenizavimo ir išmanių bendruomenių tema, antrąją - apie indėlį vietiniu lygmeniu.

Vasario 1 d. 10 val., nuotoliniu būdu, naudojant pokalbių platformą ZOOM, viešųjų ryšių specialistė M. Rutkauskienė dalyvavo VVG tinklo organizuotame seminare „LEADER - noriu būti matomas“, skirtame stiprinti IT kompetencijas, kurį moderavo T. Gaudinskas.

Vasario 9 d. 9:30-12:00 val., naudojant pokalbių platformą MS Teams, dalyvavome VVG tinklo išplėstiniame posėdyje, kurio metu buvo aptartas sumanių kaimų koncepcijos rengimas, paraiškų teikimas pagal LKT priemones, probleminiai klausimai, susiję su turto panauda ŽŪM ir trumpųjų maisto grandinių priemonės ekspertais, VĮ „Registrų centro“ reikalavimai nurodyti naudos gavėjus. Posėdžio metu buvo deleguoti atstovai į ŽŪR suvažiavimą ir tarybos rinkimus bei ŽŪM trumpųjų maisto grandinių priemonės ekspertus, taip pat aptarti einamieji klausimai, susiję su el. parašu, VVG tinklo mokymais ir renginiais.

Tą pačią dieną 17.30 val., nuotoliniu būdu, naudojant pokalbių platformą ZOOM, įvyko Ukmergės rajono VVG valdybos narių posėdis, kurio metu buvo patvirtinti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai (pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.“ (kvietimo Nr. 34), pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr.  LEADER-19.2-6.2.“ (kvietimo Nr. 35) ir pagal VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  Nr. LEADER-19.2-4.2  (kvietimo Nr. 36)).

Vasario 15 d. 14 val. Ukmergės rajono VVG pirmininkė A. Balčiūnienė, VPS administravimo vadovė R. Kumetaitienė ir viešųjų ryšių specialistė M. Rutkauskienė dalyvavo klubo "Miško broliai" projekto "Švietėjiškos edukacinės programos "Miško broliai. Kultūra, istorija, likimai" kompleksinės plėtros" pristatyme.

Vasario 17 d. 10-18 val. VPS administravimo vadovė R. Kumetaitienė, viešųjų ryšių specialistė M. Rutkauskienė ir valdybos narė R. Varnienė dalyvavo VVG tinklo organizuotame seminare Kėdainių rajone  „Viešasis kalbėjimas ir oratorystė“, kurį moderavo lektorius Vygandas Pikčiūnas.

Vasario 22 d. 15 val., naudojantis pokalbių platforma MS Teams, VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ VPS administravimo vadovė R. Kumetaitienė Ukmergės rajono savivaldybės administracijos organizuojamo Seniūnų pasitarimo metu pristatė Sumanaus kaimo projektų įgyvendinimo galimybę Ukmergės rajone.

Vasario 24 d. 14 val., nuotoliniu būdu, įvyko Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo įvertinti 3 vietos projektai.  Projektų atrankos komiteto sprendimu pritarta visų projektų  įgyvendinimui: pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2.-6 veiklos sritį  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" (Aurimo Balžeko projektas „Autoserviso Žemaitkiemyje įkūrimas”, Nr. UKME-LEADER-6A-D-31-02-2021 ir Gusto Grigonio projektas „Gusto Grigonio verslo pradžia”, Nr. UKME-LEADER-6A-D-31-01-2021) ir pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“  Nr.  LEADER-19.2.-4. veiklos sritį ”Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“ (UAB „Leonpolio dvaro kooperatyvas“ projektas „UAB „Leonpolio dvaro kooperatyvas“ produkcijos perdirbimo ir rinkodaros plėtra“, Nr. UKME-LEADER-3A-D-30-01-2021).

Kovo 14 d. 15 val., nuotoliniu būdu, naudojant pokalbių platformą MS Teams, dalyvavome informaciniame renginyje-diskusijoje apie sumanaus kaimo (SK) plano rengimą, kurią organizavo VVG tinklas. Jos metu buvo pristatyti būsimi renginiai bei SK plano VVGT rengėjai -  Mindaugas Kiznis ir Ieva Kudabaitė.

Kovo 16 d. 16.30 val., nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo ir pokalbių platformą ZOOM, įvyko Ukmergės rajono VVG Vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo pristatyti Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento pakeitimai, taip pat pritarta projektų, pateiktų pagal Kvietimus Nr. 32 ir 33, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimui bei aptarti einamieji klausimai.

Kovo 17 d. 10 val., nuotoliniu būdu, naudojant pokalbių platformą MS Teams, dalyvavome VVG tinklo organizuotame seminare „Tu esi galimybė: sumanaus kaimo plano rengimas“, moderuojamame M. Kiznio, kurio metu buvo aptartos SK plano rengimo bei VVG galimybės, pristatyti SK pavyzdžiai, taip pat diskutuota, koks turi būti sumanus kaimas tam tikroje apskrityje. 

Kovo 18 d.  10.30 val., nuotoliniu būdu, dalyvavome ketvirtosiose regioninėse projekto „Sumanus kaimas 21“ dirbtuvėse, organizuotose hibridine forma Danijoje ir tiesiogiai per Youtube kanalą. Renginio metu buvo kalbėta apie SK paramos sistemą, pristatyta bendruomenės vadovaujama išmanioji plėtra „Torup Way“, diskutuota apie išmaniųjų kaimų rėmimą vietinėmis teritorinėmis priemonėmis, pateikti sumanių kaimų Rumunijoje (Gyergyóremete), Ispanijoje (Oliete), Nyderlanduose (Hilvarenbeek), Danijoje (Hvideland).

Kovo 31 – balandžio 1 d. dalyvavome VVG tinklo organizuotoje konferencijoje, skirtoje LEADER Lietuvoje 20-mečiui paminėti „LEADER 20. Partneriai. Projektai. Patirtis. Rezultatai. Sumanumas“, kuri vyko Birštone.

Balandžio 7-8 d. dalyvavome V-joje Lietuvos Kaimo Parlamento sesijoje Bistrampolio dvare, Panevėžio rajone. Renginio metu buvo nagrinėjamos socialinės atskirties ir skurdo, bendruomenių galimybių temos, pristatytos LEADER bei Sumanių kaimų programos, pasidalinta Lietuvos, Latvijos ir Estijos patirtimis, aplankyti KPP projektai. Kitą dieną vyko darbas grupėse bei pasiektų rezultatų pristatymas.

Balandžio 11 d. 10 val., nuotoliniu būdu, naudojant pokalbių platformą MS Teams, dalyvavome VVG tinklo organizuotame seminare „Tu esi galimybė: sumanaus kaimo plano rengimas“, moderuojamame M. Kiznio, kurio metu buvo aptartos SK plano rengimo ir VVG galimybės bei prioritetai pagal 1-ąją temą „Vietos ekonomikos projektai“.

Balandžio 26 d. 10 val. nuotoliniu būdau, naudojant pokalbių platformą „MS Teams“, dalyvavome Lietuvos kaimo tinklo organizuotose „LKT dirbtuvėse“, kuriose mokslo atstovai pristatė naujoves žemės ūkio srityje. Apie Sumanių kaimų koncepciją kalbėjo LR Žemės ūkio ministerijos Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Ilona Javičienė, o inovatyvias paslaugas ir tyrimus, susijusius su dirvožemiu pristatė VšĮ „Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos“ Plėtros padalinio vadovas Rimtautas Petraitis.

Balandžio 28 d. 17.30 val. įvyko VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas, kurio metu patvirtintos 2021 m. veiklos ir finansinė ataskaitos, pristatyti nauji nariai bei aptartas nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas ir jo pakeitimai bei pristatyta VPS įgyvendinimo eiga ir kiti aktualūs klausimai.

Gegužės 3 d. 9 val. dalyvavome Ukmergės kraštotyros muziejaus organizuotame renginyje „Verslumo ir savarankiškų veiklų skatinimas – gerinant vietines įsidarbinimo galimybes“, kuris vyko Ukmergės Tolerancijos centre. Renginio metu tautodailės paslaptimis dalinosi Rimantas Zinkevičius, vaistažolių naudą pristatė Rasa Šimonienė, su rankdarbiai ir fotografijos menu supažindino Vijolė Ivanauskienė, o geruosius Ukmergės rajono vietos projektų pavyzdžius pateikė VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ viešųjų ryšių specialistė Miglė Rutkauskienė.

Tą pačią dieną 10 val. dalyvavome Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, KPF ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos organizuotame renginyje „Viešojo maitinimo gerinimas tobulinant biologiškai vertingų vietos maisto produktų tiekimą“, kuris vyko Ukmergės kultūros centre. Renginio metu buvo pristatyti EIP grupės „Inno Food Hub“ veiklos rezultatai, sėkmingi vaikų maitinimo ekologiškais produktais pavyzdžiai Ukmergėje, vietos maisto sistemų vaidmuo užtikrinant trumpųjų maisto grandinių plėtrą bei ūkininkų įtraukimą į vietos maisto sistemas, taip pat kalbėta apie šalies maisto sistemos atsparumo stiprinimą, viešojo pirkimo tvarkos tobulinimą, siekiant gerinti vietos maisto produktų realizaciją, vaikų ir moksleivių viešojo maitinimo įstaigų valgiaraščių tobulinimą bei kitus aktualius klausimus.

Gegužės 5 d. 10.30 val. dalyvavome VšĮ „Regionų socialinės ekonomikos centro“ kartu su Lietuvos mokslininkų sąjunga, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba, Vilniaus universiteto Kokybės vadybos magistro programa „Mokslo Lietuva“ organizuotoje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Socialiai orientuota žalioji ekonomika – regionų klestėjimo pagrindas“, kuri vyko Kėdainių rajone. Konferencijos metu buvo kalbama apie Lietuvos regionų vystymosi perspektyvas, trumpąsias maisto tiekimo grandines kaip pagrindinį Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos prioritetą bei žaliųjų, socialiai atsakingų pirkimų įgyvendinimo galimybes Lietuvoje, taip pat apie SVV vaidmenį kompleksiškai įgyvendinant regionų darniąją plėtrą, pristatyta SOŽE koncepcija ir jos įgyvendinimo galimybės regionų atsparumo kontekste.

Gegužės 10 d. 9 val. nuotoliniu būdu dalyvavome Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų, pateiktų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir (ar) veiklas atrankos komiteto posėdyje, kurio metu buvo svarstoma Ukmergės rajono savivaldybės administracijos projekto „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų kvalifikacijos tobulinimas ir tarpsektorinio bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas” (paraiškos registracijos Nr. UKME-LEADER-1C-M-33-01-2022) tolimesnė eiga. Vietos projektui skirtas finansavimas.

Gegužės 10 d. 16.30 val. įvyko VO „Ukmergės rajono VVG“ projektų atrankos komiteto  ir valdybos narių posėdžiai. Projektų atrankos komiteto posėdžio metu buvo vertinamos pagal Kvietimą Nr. 35 gautos 2 paraiškos. Valdybos narių posėdžio metu buvo aptariami patariamosios novatorių grupės sudarymo bei bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija klausimai.

Gegužės 11 d. 14.30 val. nuotoliniu būdu dalyvavome VVG tinklo ir ŽŪM pasitarime dėl parengiamosios paramos taisyklių probleminių klausimų.

Gegužės 12 d. 10 val., nuotoliniu būdu, dalyvavome VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros („Litfood“) organizuotame konsultaciniame renginyje „Viešųjų pirkimų aktualijos ir naujovės bendruomeninėms organizacijoms“, skirtame kaimo bendruomeninėms organizacijoms, vietos veiklos grupių nariams ir kitiems kaimo plėtros dalyviams. Renginio metu lektorė pristatė Viešųjų pirkimų įstatymo naujoves bei kitas aktualias temas: mažos vertės viešųjų pirkimai, pasirengimo viešajam pirkimui, viešojo pirkimo būdų parinkimo, pasiūlymų vertinimo, žaliųjų pirkimų, viešųjų pirkimų dokumentavimo bei kitas.

Tą pačią gegužės 12 d. 10 val. dalyvavome VVG tinklo organizuotame seminare „Emocinio intelekto valdymas – no stress in VPS“, moderuojamame V. Pikčiūno, kuris vyko Kėdainių rajone. Seminaro metu buvo aptartos stresinės ir kritinės situacijos, diskutuota kaip elgtis joms iškilus, kalbėta apie emocinį intelektą bei jo valdymą, vidinį ir protinį stabilumą panaudojant EQ, atliekamos praktinės savęs harmonizavimo bei balansavimo užduotys panaudojant ne tik savo kūrybiškumą, bet ir psichologines žinias.

Gegužės 17 d. 9 val., nuotoliniu būdu, dalyvavome Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų, pateiktų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir (ar) veiklas atrankos komiteto posėdyje, kurio metu buvo svarstyti Ukmergės krašto bendruomenių sąjungos projekto „Mokykimės svajoti ir tobulėkime“ (paraiškos registracijos Nr. UKME-LEADER-1C-M-33-02-2022) ir VšĮ „Archajus“ projekto „Būkim kartu” (paraiškos registracijos Nr. UKME-LEADER-6B-D-32-01-2022) tolimesnės eigos. Posėdžio metu pritarta skirti finansavimą abiems projektams.

Birželio 2 d. 10 val. nuotoliniu būdu dalyvavome VVG tinklo organizuotame renginyje „VVG ir kitų kaimo plėtros proceso dalyvių galimybių santrauka - NVO finansinio nepriklausomumo didinimas" apie VVG galimybes dalyvauti kituose fonduose ir gauti paramą, moderuojamame J. Meldžiuko. Renginio metu buvo diskutuojama apie bendruomenių lūkesčius: ko tikimasi iš VVG, taip pat aptarta VVG projektinė veikla, ES, tarptautiniai ir nacionaliniai prioritetai, analizuota ES ir tarptautinė parama bei nacionaliniai finansavimo konkursai.

Birželio  7 d. kaimo turizmo sodyboje „Ąžuolų giria“ įvyko VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ atstovų, dr. Daliaus  Serafino (VU profesoriaus, Kokybės vadybos magistro programos vadovo, UAB „Kvalitetas“, EIP grupės „Inno Food Hub“ konsultanto)  ir Ukmergės rajono savivaldybės atstovų susitikimas-kūrybinės dirbtuvės dėl naujos Ukmergės rajono vietos veiklos grupės strategijos rengimo. Kūrybinių dirbtuvių metu buvo diskutuota kaip skatinti vietos verslo, ūkininkų, bendruomeninių organizacijų  ir vartotojų partnerystę žaliosios ekonomikos kūrime, ypač maisto tiekimo grandinėje. Svečias pasidalino savo žiniomis apie vietos gamybos produktų ir paslaugų teikimo principus bei priemones. Susitikimo pabaigoje aptarti galimi tolimesni veiklos žingsniai.

Birželio 9 d. įvyko VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ Vietos projektų atrankos komiteto (PAK) ir valdybos narių posėdžiai. PAK posėdžio metu buvo vertinama gautų paraiškų pagal Kvietimus Nr. 37 ir Nr. 38  pridėtinė vertė (kokybė). Valdybos narių posėdžio metu buvo aptarti VPS vykdytojos darbuotojų atlyginimų ir VVG nario išstojimo iš Ukmergės rajono vietos veiklos grupės klausimai.

Birželio 14 d. 10 val. nuotoliniu būdu dalyvavome VVG tinklo ir NMA susitikime „Apskritojo stalo diskusijoje“, kurios metu buvo aptarti probleminiai klausimai, su kuriais susiduriama įgyvendinant vietos plėtros strategiją.

Birželio 15 d. 10 val. nuotoliniu būdu dalyvavome VVG tinklo organizuotame seminare Sumanaus kaimo plano rengimo tema. Seminaras vyko hibridine forma: Veiviržėnuose, Klaipėdos rajono amatų centre ir buvo transliuojamas per MS Teams pokalbių platformą.

Birželio 16 d. Deltuvos miestelio kultūros centre įvyko konferencija „Sumanių kaimų vystymo perspektyvos. Ukmergės rajono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė konferencijos dalyviams pristatė geruosius Ukmergės rajono vietos veiklos grupės projektų pavyzdžius, jų tęstinumą. Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vida Vrubliauskienė kalbėjo apie bendrystės ir komunikacijos svarbą siekiant, kad ateities kaimas būtų sumanus, Zarasų-Visagino regiono VVG strategijos įgyvendinimo vadovas Arvydas Veikšra  pristatė video medžiagą „Zarasiškiai sumanaus kaimo link“, o patirtimi įgyvendinant inovatoriškus projektus pasidalino Vilniaus rajono VVG pirmininkė Violeta Jankauskienė. Apie bendruomeninius projektus kalbėjo Kėdainių rajono VVG pirmininkė Aušra Vaidotienė, o geruosius vietos projektų pavyzdžius pristatė Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiamės“ viešųjų ryšių specialistė Živilė Žalienė.  Projektų vadovė, sumanių kaimų ekspertė Agnė Kanapeckaitė konferencijos dalyvius supažindino su Europos Sąjungos pavyzdžiais įgyvendinant sumanių kaimų projektus.

Birželio 21 d., nuotoliniu būdu, dalyvavome Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų, pateiktų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir (ar) veiklas atrankos komiteto posėdyje, kurio metu buvo svarstyti UAB „Sumena“ projekto „Suvirinimo verslo pradžia Ukmergės rajone“ (paraiškos registracijos Nr. UKME-LEADER-6A-D-35-01-2022) ir Edvino Žulio projekto „Aplinkos tvarkymo paslaugų kūrimas ir plėtra Ukmergės r. VVG teritorijoje“ (paraiškos registracijos Nr. UKME-LEADER-6A-D-35-02-2022) tolimesnės eigos. Posėdžio metu pritarta skirti finansavimą abiems projektams.

Liepos 21 d. nuotoliniu būdu dalyvavome išplėstiniame VVG tinklo valdybos posėdyje, kurio metu buvo aptartas poreikis keisti VPS ir VP administravimo taisykles, taip pat aptarta pasiruošimo kūrybinėms dirbtuvėms su NMA eiga bei diskutuota dėl sumanaus kaimo plano rengimo eigos ir kitais aktualiais klausimais.

Liepos 22 d. VO „Ukmergės rajono VVG“ VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė Ukmergės rajono ūkininkams, susirinkusiems į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos organizuotą susitikimą pristatė galimybę pasinaudoti ES parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai per Ukmergės rajono vietos veiklos grupę (VVG).  Pristatymo metu susirinkusieji buvo supažindinti su remiama veikla: parama žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų, augalininkystės ir gyvulininkystės produktų) perdirbimui, inovacijų, naujų technologijų  bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus, žemės ūkio produktų rinkodarai bei rinkodarai, susijusiai su naujomis rinkomis bei trumpomis tiekimo grandinėmis.

Liepos 26 d. nuotoliniu būdu dalyvavome Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų, pateiktų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir (ar) veiklas atrankos komiteto posėdyje, kurio metu 29 vietos veiklos grupėms buvo paskirta parama 2023-2027 m. parengiamajai vietos plėtros strategijai rengti.

Rugpjūčio 19 d. VO „Ukmergės rajono VVG“ VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė Ukmergės rajono grūdinės produkcijos augintojams, susirinkusiems į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos organizuotą susitikimą pristatė galimybę pasinaudoti ES parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai per Ukmergės rajono vietos veiklos grupę (VVG).  Pristatymo metu susirinkusieji buvo supažindinti su remiama veikla: parama žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų, augalininkystės ir gyvulininkystės produktų) perdirbimui, inovacijų, naujų technologijų  bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir aukštesnės pridėtinės vertės bei geresnės kokybės produktus, žemės ūkio produktų rinkodarai ir rinkodarai, susijusiai su naujomis rinkomis bei trumpomis tiekimo grandinėmis.

Rugpjūčio 26 d. nuotoliniu būdu dalyvavome VVG tinklo susitikime, kurio metu buvo pristatytas IT taikymas įgyvendinant sumanių kaimų projektus, taip pat pasidalinta VVG ir VPS įgyvendinimo aktualijomis bei geraisiais vietos projektų pavyzdžiais.

Rugpjūčio 31 d. 16.30 val. nuotoliniu būdu įvyko Ukmergės rajono VVG valdybos narių posėdis, kurio metu buvo aptarti Kvietimų Nr. 27, Nr. 39 ir Nr. 40 finansavimo sąlygų aprašai bei patvirtintas kandidatas VPS viešųjų ryšių specialisto pareigoms užimti.

Rugsėjo 9 d. 10:00 val. - 15:00 val. dalyvavome Zapyškyje vykusioje konferencijoje „Švęskime upes ir bendruomenes“. Konferencijos metu buvo diskutuojama apie kultūros ir bendros kūrybos vaidmenį bendruomenių stiprinime, aptariama, kaip keičiasi bendruomenė per meną. Buvo aptariamos problemos, su kuriomis susiduria bendruomenės, kokie yra bendruomenių poreikiai, aptarti praktiniai pavyzdžiai.

Rugsėjo 20 d. dalyvavome konferencijoje „Ekologinio ir aplinką tausojančio maisto populiarinimas Lietuvoje“, kuri vyko „Farmers Circle“ ekologiškame ūkyje, Radiškio kaime, Ukmergės rajone.

Rugsėjo 22 d. 17:00 val. įvyko Ukmergės rajono VVG valdybos narių posėdis. Posėdis vyko Ukmergės rajono VVG buveinėje (Kęstučio a. 7, Ukmergė). Jo metu buvo aptarti klausimai dėl Ukmergės rajono VVG įstatų keitimo, naujos valdybos rinkimo ir visuotinio narių susirinkimo sušaukimo, 2023 – 2027 m. vietos plėtros strategijos rengimo.

Spalio 5 d. 17:00 val. įvyko Ukmergės rajono VVG valdybos narių posėdis. Posėdis vyko Ukmergės rajono VVG buveinėje (Kęstučio a. 7, Ukmergė). Jo metu buvo aptarti einamieji klausimai, kvietimo Nr. 41 patvirtintas finansavimo sąlygų aprašas, patikslintas kvietimo Nr. 27 finansavimo sąlygų aprašas  bei aptarta dėl Ukmergės VVG įstatų keitimo.

Spalio 13 -14 dienomis 13:00 -17:00 val. nuotoliniu būdu vyko mokymai „Strategiškai tvari vietos bendruomenių plėtra sumanių kaimų kūrimo koncepcijoje“. Mokymai rengiami pagal Alytaus rajono vietos veiklos grupė (VVG), Ukmergės rajono VVG, Zarasų-Visagino regiono VVG bei Alytaus miesto VVG teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku – sumanumo link“.

Spalio 14 d. 17:00 val. Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenės namuose įvyko pirmasis susitikimas su Veprių, Pabaisko ir Deltuvos seniūnijų atstovais, kaimo gyventojais dėl vietos plėtros strategijos parengimo ateinančiam finansiniam 2023 – 2027 metų laikotarpiui.

Spalio 19 -20 d. 13:45 - 17:00 val. per MS Teams platformą vyko mokymai tema "Kaimo vietovių ekonomikos įvairinimas, kaimo turizmas ir trumposios maisto tiekimo grandinės". Mokymai rengiami pagal Alytaus rajono vietos veiklos grupė (VVG), Ukmergės rajono VVG, Zarasų-Visagino regiono VVG bei Alytaus miesto VVG  teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku – sumanumo link“.

Spalio 26 d. 8:30 - 15:45 val. nuotoliniu būdu vyko mokymai tema "Sumanios vietos bendruomenės, partnerystė ir tinklaveika". Mokymai rengiami pagal Alytaus rajono vietos veiklos grupės (VVG), Ukmergės rajono VVG, Zarasų-Visagino regiono VVG bei Alytaus miesto VVG  teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku – sumanumo link“.

Spalio 26 d. 17:00 val. Ukmergės rajono vietos veiklos grupės administracijos patalpose (Kęstučio a.7, Ukmergė)  įvyko susitikimas su Ukmergės rajono bendruomenių atstovais dėl vietos plėtros strategijos parengimo ateinančiam finansiniam 2023 – 2027 metų laikotarpiui.

Spalio 26 d. 17:30 val. įvyko VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ narių visuotinis rinkiminis susirinkimas. Susirinkimas vyko „Vilkmergės” restorane (Kauno g. 9, Ukmergė).

Spalio 28 dieną 17:00 val. Ukmergės rajono Petronių kaimo bendruomenės namuose įvyko susitikimas su Siesikų, Taujėnų ir Pivonijos seniūnijų atstovais, kaimo gyventojais dėl vietos plėtros strategijos parengimo ateinančiam finansiniam 2023 – 2027 metų laikotarpiui.

Lapkričio 11 dieną 17:00 val. Ukmergės rajono Lyduokių kaimo bendruomenės namuose įvyko susitikimas su Lyduokių, Želvos, Šešuolių seniūnijų atstovais, kaimo gyventojais dėl vietos plėtros strategijos parengimo ateinančiam finansiniam 2023 –2027 metų laikotarpiui.

Lapkričio 18 dieną 17:00 val. Ukmergės rajono Vidiškių miestelio bendruomenės namuose įvyko susitikimas su Vidiškių, Žemaitkiemio seniūnijų atstovais, kaimo gyventojais dėl vietos plėtros strategijos parengimo ateinančiam finansiniam 2023 – 2027 metų laikotarpiui.

Lapkričio 21 d. 8:30 - 15:45 val. nuotoliniu būdu per MS Teams platformą vyko mokymai tema "Socialinė infrastruktūra ir socialinių problemų sprendimas". Mokymai rengiami pagal Alytaus rajono vietos veiklos grupė (VVG), Ukmergės rajono VVG, Zarasų-Visagino regiono VVG bei Alytaus miesto VVG  teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku – sumanumo link“.

Lapkričio 24 d. 17:00 val. Ukmergės rajono VVG buveinėje (Kęstučio a. 7, Ukmergė) įvyko Ukmergės rajono VVG valdybos narių posėdis. Posedžio metu buvo svarstyti 2023-2027 metų strategijos rengimo klausimai.

Lapkričio 28 d. 8:20 - 15:45 val. nuotliniu būdu vyko mokymai tema: Sumanūs žaliosios infrastruktūros sprendimai". Mokymai rengiami pagal Alytaus rajono vietos veiklos grupė (VVG), Ukmergės rajono VVG, Zarasų-Visagino regiono VVG bei Alytaus miesto VVG  teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku – sumanumo link“.

Lapkričio 30 d. 17:00 val. įvyko VPS rengimo darbo grupės posėdis. Posėdžio metu buvo trumpai aptartas VPS įgyvendinimo taisyklių projektas, VPS atrankos kriterijai, rezultatų rodikliai.  Posėdžio metu buvo pristatyti vizitų į seniūnijas rezultatai: susitikimų metu išgirsti kiekvienos seniūnijos poreikiai, problemos, potencialas rengiamai strategijai. Aptartas VPS rengimo planas, aptarta reikalinga statistinė informacija ir jos surinkimo galimybės.

Lapkričio 25 d. ir gruodžio 2 d. Ukmergės rajono vietos veiklos grupė lankėsi Taujėnų gimnazijoje, Vidiškių pagrindinėje mokykloje, Želvos gimnazijoje ir Siesikų pagrindinėje mokykloje kur susitiko su vyresnių klasių mokiniais. Susitikimo tikslas – rengiant Ukmergės rajono vietos veiklos grupės ateinančio 2023-2027 m. laikotarpio vietos plėtros strategiją, atsižvelgti į Ukmergės rajono kaimiškose vietovėse gyvenančio jaunimo problemas, lūkesčius, pasiūlymus, ką daryti, kad kaimas būtų sumanus ir kad jame jaunimui būtų gera ir patrauklu gyventi.

Gruodžio 7 d. įvyko VO „Ukmergės rajono VVG“ projektų atrankos komiteto  posėdis rašytinės procedūros būdu. 

Gruodžio 19 d. iki 16:00 val vyko VO „Ukmergės rajono VVG“ projektų atrankos komiteto  posėdis rašytinės procedūros būdu.

Gruodžio 23 d. iki 12:00 val. vyko VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ valdybos posėdis rašytinės procedūros būdu.

 

 

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė 2021 metais įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2016-2023 metų programos „Leader" priemonę vykdė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą.

2021 metais Ukmergės rajono VVG palaikė glaudų ryšį su visomis Ukmergės rajono kaimiškomis seniūnijomis, bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis NVO, pavieniais gyventojais. Nežiūrint į tai, kad visa aktuali informacija susijusi su renginių ir mokymų organizavimu skelbiama VVG svetainėje naujienų skilty, gyventojų aktyvinimas vyko pasinaudojant „Facebook" - socialinio tinklo galimybėmis https://www.facebook.com/UkmergesVVG bei aktuali informacija buvo siunčiama potencialiems pareiškėjams asmeniškai ir elektroniniais paštais.

2021 metais vykę renginiai:

 

Sausio 28 d. 17 val. nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą ZOOM, įvyko VVG valdybos narių posėdis, kurio metu buvo patvirtinta metinė VPS ataskaita, patvirtintas VP FSA pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" Nr. LEADER-19.2-6.2 bei veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2-6.4 ir atnaujintas viešųjų bei privačių interesų deklaravimas.

 

Vasario 4 d. VPS administravimo vadovė nuotoliniu būdu, naudojant ZOOM platformą, dalyvavo „Socialinių lyderių pusryčių" renginyje, kurio metu buvo diskutuojama apie viešųjų paslaugų perdavimą socialiniam verslui, NVO ir bendruomenėms.

Vasario 11 d. VPS administravimo vadovė nuotoliniu būdu, naudojant ZOOM platformą, dalyvavo „Socialinių lyderių pusryčių" renginyje, kurio metu buvo nagrinėjama socialinio verslo iššūkių ir galimybių Lietuvos regionuose tema.

 

Vasario 26 d. rašytinės procedūros būdu įvyko VVG valdybos narių posėdis, kurio metu buvo nutarta priimti į darbą VPS viešųjų ryšių specialistę Miglę Rutkauskienę, patvirtinti parengtą VP FSA pagal VPS priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

 

Kovo 5 d. vyko nuotolinis neformalus VVG tinklo narių susirinkimas, kuriame buvo aptarti aktualūs VVG reikalai, pasidalinta darbo su Microsoft 360 paketo gudrybėmis, pristatyti gerieji VVG projektų pavyzdžiai, susiję su atsinaujinančia saulės energija ir jos pritaikymu ne tik viešosiose erdvėse, bet ir bibliotekoje bei kitiems tikslams. Taip pat susirinkimo metu savo veiklą pristatė portalo „We love Lithuania" atstovas Simonas Rudaminas.

 

Kovo 16 d. rašytinės procedūros būdu įvyko VVG valdybos narių posėdis, kurio metu buvo patvirtintas patikslintas VP FSA pagal VPS priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 ir nutarta atnaujinti bei pratęsti Kvietimą Nr. 28.

 

Kovo 24 d. VPS administravimo vadovė ir viešųjų ryšių specialistė dalyvavo nuotoliniame seminare Žinių liftas „Bioekonomikos plėtra kaimiškųjų regionų vystymuisi. Patirtis ir perspektyvos", kurio metu buvo aptartos bioekonomikos, trumpųjų maisto tiekimo grandinių, tvaraus vartojimo, biologinės įvairovės, beariminės žemdirbystės bei bičių auginimo temos.

 

Tą pačią dieną VVG finansininkė nuotoliniu būdu dalyvavo diskusijoje „Europos žaliasis kursas 2023-2027 metų LEADER programos perspektyvoje", kurio metu buvo pristatytas Žaliojo kurso veiksmų planas, BŽŪP 2023-2027 m. LEADER strategijų rengimo gairės.

 

Kovo 25 d. VVG administracijos darbuotojos dalyvavo nuotoliniame seminare „Informacinių technologijų pritaikymas VVG veikloje", kurio metu buvo aptartos technologijų galimybės ir rizikos, suteikti praktiniai patarimai, kurie padeda geriau įtraukti savo auditoriją į VVG veiklą bei pristatytas vizualinių programų panaudojimas kasdieniame darbe.

 

Kovo 29 d. rašytinės procedūros būdu įvyko VVG valdybos narių posėdis, kurio metu nuspręsta pratęsti Kvietimus Nr. 26 ir Nr. 27, 2021 m. balandžio 8 d. 17.30 val. nuotoliniu būdu organizuoti visuotinį narių susirinkimą ir patenkinti VPS administravimo vadovės Gintės Ivanauskienės prašymą atleisti ją iš darbo.

 

Balandžio 8 d. 17.30 val. naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma ZOOM įvyko VVG narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kurio metu buvo patvirtintos 2020 metų veiklos ir finansinės ataskaitos, priimti aštuoni nauji nariai, išrinkta nauja valdyba, pirmininkas ir jo pavaduotojas bei aptartas buveinės keitimo klausimas.

 

Balandžio 22 d. viešųjų ryšių specialistė dalyvavo „LDnet" serijos internetiniame seminare, kuris buvo skirtas „Naujoms išimtims: kaip bendruomenės kovoja su skaitmeninėmis, maisto ir sveikatos atskirties galimybėmis". Jo metu buvo kalbama apie poreikį derinti piliečių iniciatyvą „iš apačios į viršų" su viešojo sektoriaus parama iš viršaus į apačią.

 

Balandžio 27 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu naudojant MS TEAMS programą, įvyko Vietos veiklos grupių tinklo visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtintos 2020 m. veiklos ir finansinė ataskaitos, 2021 m. veiklos planas, aptartas klausimas dėl stojimo į Žemės ūkio rūmų narius ir kiti einamieji klausimai.

 

Gegužės 6 d. 17.15 val., naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma  ZOOM,  įvyko Ukmergės rajono VVG valdybos narių projektų atrankos komisijos (PAK) ir valdybos posėdis,  kurio metu  buvo pritarta projektams po pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo pagal kvietimus Nr. 27 ir Nr. 28 bei patikslintas finansavimo sąlygų aprašas (FSA) pagal priemonę „Parama investicijoms į kaimo gyventojams svarbius viešuosius objektus ir kraštovaizdžio gerinimą".

 

Gegužės 19 d. 14 val. nuotoliniu būdu naudojant MS TEAMS programą, VPS administravimo vadovė dalyvavo VVG, ŽŪM ir NMA susitikime, kurio metu buvo aptarti teisės aktų pasikeitimai, VVG probleminiai klausimai, sankcijų analizė už 2020 m. bei KVIRPA atlikta informacijos viešinimo VVG svetainėse analizė.

 

Birželio 3 d. 10 val. nuotoliniu būdu naudojant MS TEAMS programą, VPS administravimo vadovė, viešųjų ryšių specialistė, finansininkė ir Ukmergės r. VVG valdybos nariai dalyvavo VVG tinklo kartu su VTEK organizuotuose mokymuose "Viešųjų ir privačių interesų derinimas", kurių metu buvo apžvelgtas visas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas bei atsakyta į dalyvių užduotus klausimus.

 

Birželio 4 d. VPS administravimo vadovė ir viešųjų ryšių specialisė lankėsi VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės" kartu su partneriais Tauragės rajono vietos veiklos grupe bei Alytaus rajono vietos veiklos grupe įgyvendinamo tarpregioninio projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose" baigiamojoje veikloje - plenere, kuris vyko Tauragės rajone, Mažonų seniūnijoje, Pagramančio miestelio bendruomenės centre „Gramančia". Jo metu menininkai iš Ukmergės (Vaidas Žvirblis, Jolita Šlepetienė, Aušra Bartkutė-Deviatnikova), Alytaus (Ingrida ir Arūnas Vaitkai, Henrieta Lapinskaitė) ir Tauragės (Jurgita Navickienė, Vida Karbauskienė, Jolita Ogintaitė) padovanojo plenero metu sukurtus meno kūrinius Pagramančio miesteliui.

 

Birželio 17 d. 10 val. nuotoliniu būdu naudojant MS TEAMS programą,viešųjų ryšių specialistė dalyvavo mokymuose "Mažos vertės pirkimų vykdymo matrica - priemonė kaip palengvinti ir pagreitinti mažos vertės pirkimų vykdymą", kurių metu buvo pristatyta mažos vertės pirkimų sistema ir pagrindiniai reikalavimai 2021 metams, VPT naujausios rekomendacijos bei mažos vertės pirkimo schemų analizė.

 

Birželio 18 d. VPS administravimo vadovė ir viešųjų ryšių specialisė lankėsi VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės" kartu su partneriais Tauragės rajono vietos veiklos grupe bei Alytaus rajono vietos veiklos grupe įgyvendinamo tarpregioninio projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose" baigiamojoje veikloje - plenere, kuris vyko Alytaus rajone, Nemunaičio seniūnijoje, Nemunaičio miestelio meno ir sporto mokyklos patalpos. Jo metu menininkai iš Ukmergės (Viktoras Žentelis, Stasė Aldona Maskoliūnienė, Rasa Laskauskienė), Alytaus (Ingrida ir Arūnas Vaitkai, Agnė ir Andrius Grigaliūnai, Artūras Zieska) ir Tauragės (Nerijus ir Aurimas Alšauskai) padovanojo plenero metu sukurtus meno kūrinius Nemunaičio miesteliui.

 

Birželio 23 d. nuotoliniu būdu naudojant MS TEAMS programą viešųjų ryšių specialistė dalyvavo ELARD mokymuose tema "Kaip įgyvendinti LEADER pridėtinę vertę vietos plėtros strategijose", kurių metu, susiskirstę į grupeles, dalyviai teikė pasiūlymus ir ieškojo alternatyviausių sprendimo būdų. Grupių prezentacijas rasite čia: http://elard.eu/leader-clld/added-value/

 

Birželio 28 d. 9 val. nuotoliniu būdu naudojant MS TEAMS programą VPS administravimo vadovė, viešųjų ryšių specialistė ir 3 Ukmergės r. VVG valdybos nariai dalyvavo VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros" ("Litfood") organizuotuose mokymuose pagal mokymo programą "Leader metodo taikymas kaimo plėtros procese", kurių metu prof. dr. Vilma Atkočiūnienė supažindino su Leader metodo įgyvendinimo raida bei vaidmeniu kuriant kaimo vietovės pridėtinę vertę, sprendžiant vietos problemas ir stiprinant kaimo vietovių teritorinį konkurencingumą.

 

Liepos 2 d. VPS administravimo vadovė, viešųjų ryšių specialistė dalyvavo VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės" kartu su partneriais Tauragės rajono vietos veiklos grupe bei Alytaus rajono vietos veiklos grupe įgyvendinamo tarpregioninio projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose" baigiamojoje veikloje - plenere, kuris vyko Ukmergės rajone, Veprių seniūnijoje, Veprių miestelyje, prie senojo Veprių malūno. Jo metu menininkai iš Ukmergės (Viktoras Žentelis, Jolita Šlepetienė, Aušra Bartkutė-Deviatnikova, Gaja Deviatnikova), Alytaus (Ingrida ir Arūnas Vaitkai) ir Tauragės (Jurgita Navickienė, Vida Karbauskienė) padovanojo plenero metu sukurtus meno kūrinius Veprių miestelio malūnui papuošti.

 

Tą pačią dieną Ukmergės r. VVG finanininkė dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos kartu su partneriais Ukmergės rajono savivaldybe, Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomene ir Ukmergės rajono savanorių ugniagesių draugija įgyvendinamo projekto „Tapk savanoriu ugniagesiu - būk naudingas bendruomenei" atvirų durų dienos renginyje, kuriame buvo pristatytas atnaujintas pastatas ir supažindinama su Valų ugniagesių komandos veikla.

 

Liepos 23 d. Ukmergės r. VVG administracijos darbuotojos dalyvavo Ukmergės krašto bendruomenių sąjungos organizuotoje konferencijoje "Kaimo bendruomeninių organizacijų idėjos, iššūkiai ir perspektyvos", kurios metu buvo pristatyti sėkmingi bendruomeninių organizacijų veiklos pavyzdžiai, aptartos veiklos problemos ir iššūkiai, pristatytos BO veiklos perspektyvos.

 

Liepos 28 d. 17.30 val. įvyko Ukmergės rajono VVG valdybos narių posėdis, kurio metu buvo patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" Nr. LEADER-19.2-6.2 ir pagal VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai" Nr. LEADER-19.2-4.2. Posėdžio metu pritarta partnerio teisėmis dalyvauti Alytaus rajono VVG parengtame teritorinio bendradarbiavimo projekte „Sąveikos lauku - sumanumo link" bei aptarti einamieji klausimai.

 

Rugpjūčio 18 d. 10 val. naudojant ZOOM programėlę VPS administravimo vadovė dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos išplėstiniame posėdyje, kurio metu buvo diskutuojama apie Ukmergės rajono bendruomeninėms organizacijoms aktualias socialinių paslaugų plėtros rajone problemas bei pristatytos galimos socialinio verslo projektinės veiklos ir galimybės.

 

Rugpjūčio 19 d. Viešųjų ryšių specialistė dalyvavo Ukmergės krašto bendruomenių sąjungos organizuotuose mokymuose "Mokymasis - galimybė išlikti reikalingam", kurie vyko Ukmergės tolerancijos centro patalpose. Mokymų metu buvo aptartos socialinio bendravimo ir socialinės aplinkos, socialinių tinklų valdymo temos, pristatytos komunikacijos plano rengimo gairės.

 

Rugpjūčio 27 d. VPS administravimo vadovė dalyvavo žemės ūkio inovacijų parodos „Inno panorama 2021" konferencijoje „Sprendimai regionų plėtrai. Geroji KPP patirtis ir galimybės", kuri vyko Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijoje. Parodos metu buvo pristatytos inovatyvaus verslo, skaitmeninių inovacijų galimybės, skaitmeninės augalininkystės sprendimai, pristatyta augimo programa socialinių inovacijų kūrėjams. Ateities iššūkius dėl LEADER programos inovacijų pristatė K. Švedaitė, o socialinio verslo sėkme pasidalino VšĮ „Užimtumo namų" vadovas A. Deviatnikovas.

 

Rugpjūčio 30 d. VPS administravimo vadovė ir finansininkė dalyvavo VVG tinklo organizuotoje konferencijoje „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai", kuri vyko Raudondvario dvare, Kauno r. Konferencijos metu buvo pristatyti LEADER rezultatai, iššūkiai, pasidalinta bendruomeninio ir socialinio verslo patirtimi ir perspektyvomis bei bendruomenių patirtimis įgyvendinant vietos projektus, aptarta VVG dabartis ir lūkesčiai. Tą pačią dieną 15 val. įvyko ir Vietos veiklos grupių tinklo visuotinis rinkiminis narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinta nauja įstatų redakcija, visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarkos aprašas, įvyko Vietos veiklos grupių tinklo pirmininko ir valdybos narių rinkimai bei aptarti einamieji klausimai.

 

Rugsėjo 10 d. VPS administravimo vadovė ir viešųjų ryšių specialistė dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės organizuotoje konferencijoje Sumanūs kaimai Ukmergėje: iššūkiai ir galimybės", kuri vyko Ukmergės V. Šlaito viešojoje bibliotekoje. Konferencijos metu prisatytos Kaimo plėtros programos ir LEADER priemonės įgyvendinimo perspektyvos, išmaniųjų kaimų sąvoka bei Ukmergės rajono bendruomenių iššūkiai ir perspektyvos.

 

Rugsėjo 11 d. viešųjų ryšių specialistė dalyvavo VšĮ „Skautų slėnio" projekto „Skautų slėnio socialinio verslo plėtra" pristatyme, kuris vyko Sukinių k., Pabaisko sen., Ukmergės r. Renginio metu pristatyta už paramos lėšas įsigyta įranga ir statiniai.

 

Rugsėjo 14 d. VPS administravimo vadovė ir VVG valdybos narė R. Liubomirskienė dalyvavo Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame" organizuotoje konferencijoje „Iššūkiai ir galimybės įgyvendinant Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame" teritorijos strategiją 2014-2020 m.", kuri vyko Drąsių k., Dubingių sen., Molėtų r. Renginio metu pristatyti socialinio ir bendruomeninio verslo pavyzdžiai, išmanių kaimų perspektyvos, vietos veiklos grupių bendradarbiavimo galimybės.

 

Rugsėjo 16 d. VPS administravimo vadovė dalyvavo VVG tinklo ir STT organizuotuose mokymuose "Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose bei antikorupcinės aplinkos kūrimas", kurie vyko nuotoliniu būdu naudojant MS TEAMS platformą.

 

Rugsėjo 22 d. viešųjų ryšių specialistė dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos organizuotuose mokymuose „Dokumentų valdymo aktualijos", kurių metu buvo apžvelgtos dokumentų rengimo bei tvarkymo taisyklės, saugojimo terminai ir taisyklių pakeitimai.

 

Rugsėjo 29 d. viešųjų ryšių specialistė dalyvavo seminare „Viešųjų pirkimų įstatymo naujovių apžvalga", kurio metu buvo aptarti žaliųjų viešųjų pirkimų reglamentavimo pokyčiai, mažos vertės pirkimų vykdyto ypatumai bei naujovės, viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos reikalavimai, asmens duomenų apsaugos klausimai vykdant viešuosius pirkimus ir viešinant sutartis bei privačių interesų deklaravimo/nedeklaravimo teisinės pasekmės.

 

Spalio 6-7 d. VPS administravimo vadovė ir viešųjų ryšių specialistė dalyvavo VVG tinklo organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija", į kurią suvažiavo visos Lietuvos kaimo vietovių vietos veiklos grupės bei svečiai iš Lenkijos. Konferencijos metu buvo aptartos LEADER ir VVG vaidmens dabartinėje visuomenėje, pažangaus kaimo, tinklaveikos temos, vyko grupinės dirbtuvės pažangaus kaimo tema, konferencijos aptarimas ir refleksija grupėse. Kitą dieną aplankėme VVG geruosius vietos projektų pavyzdžius Kauno, Prienų, Alytaus, Birštono ir Kaišiadorių rajonuose.

 

Spalio 11 d. viešųjų ryšių specialistė, finansininkė ir Ukmergės r. VVG valdybos nariai dalyvavo VVG tinklo ir STT organizuotuose mokymuose "Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose bei antikorupcinės aplinkos kūrimas", kurie vyko nuotoliniu būdu naudojant MS TEAMS platformą.

 

Spalio 12 d. nuotoliniu būdu, naudojant ZOOM platformą, viešųjų ryšių specialistė dalyvavo informaciniame forume „Enabling Smart Villages Policies for Rural Recovery" (Išmanių kaimų politikos įgalinimas kaimo atkūrimui), kurio metu buvo pristatytos būsimos politikos iniciatyvos, skirtos remti išmaniųjų kaimų politikos įgyvendinimą Europos Sąjungos šalyse 2021-2027 m. programavimo laikotarpiu. Savo patirtimi pasidalino Lenkijos ir Vokietijos atstovai.

 

 

Spalio 13-14 d. VPS administravimo vadovė ir viešųjų ryšių specialistė kartu su Ukmergės r. VVG valdybos nare R. Liubomirskiene dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės organizuotame renginyje-diskusijoje „Sumanūs kaimai Ukmergės rajone: iššūkiai ir sprendimai". Seminaras buvo skirtas Vidiškių, Taujėnų, Žemaitkiemio, Šešuolių, Želvos ir Lyduokių seniūnijų nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų atstovams. Jo metu buvo pristatyta sumanaus kaimo koncepcija, sumanių kaimų pavyzdžiai bei geroji patirtis Lietuvoje. Po pristatymo vyko diskusija su bendruomenių ir seniūnijų nariais apie galimas paslaugas ir jų pasiūlą/poreikį Ukmergės rajono bendruomenei, turistams, svečiams.

 

Spalio 19 d. VPS administravimo vadovė ir viešųjų ryšių specialistė kartu su Ukmergės r. VVG valdybos nare R. Liubomirskiene dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės organizuotame renginyje-diskusijoje „Sumanūs kaimai Ukmergės rajone: iššūkiai ir sprendimai". Seminaras buvo skirtas Deltuvos, Siesikų ir Pivonijos seniūnijų nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų atstovams. Jo metu buvo pristatyta sumanaus kaimo koncepcija, sumanių kaimų pavyzdžiai bei geroji patirtis Lietuvoje. Po pristatymo vyko diskusija su bendruomenių ir seniūnijų nariais apie galimas paslaugas ir jų pasiūlą/poreikį Ukmergės rajono bendruomenei, turistams, svečiams.

 

Spalio 21 d. VPS administravimo vadovė ir viešųjų ryšių specialistė kartu su Ukmergės r. VVG valdybos nare R. Liubomirskiene dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės organizuotame renginyje-diskusijoje „Sumanūs kaimai Ukmergės rajone: iššūkiai ir sprendimai". Seminaras buvo skirtas Veprių ir Pabaisko seniūnijų nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų atstovams. Jo metu buvo pristatyta sumanaus kaimo koncepcija, sumanių kaimų pavyzdžiai bei geroji patirtis Lietuvoje. Po pristatymo vyko diskusija su bendruomenių ir seniūnijų nariais apie galimas paslaugas ir jų pasiūlą/poreikį Ukmergės rajono bendruomenei, turistams, svečiams.

 

Spalio 28 d. Ukmergės r. VVG valdybos nariai dalyvavo VVG tinklo ir STT organizuotuose mokymuose "Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose bei antikorupcinės aplinkos kūrimas", kurie vyko nuotoliniu būdu naudojant MS TEAMS platformą.

 

Lapkričio 3 d. naudojant MS Teams platformą, dalyvavome paskutinėje LKT1 projekto „Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti" LEADER ekspertų apskritojo stalo diskusijoje, kurios metu buvo pristatyta „sumanaus kaimo" koncepcija ir jos pavyzdžiai.

 

Lapkričio 4 d. 10 val. organizavome informacinį renginį „Apskritojo stalo diskusiją" Ukmergės „Big Stone" viešbutyje, kurios metu pristatėme LEADER priemonės finansavimo galimybes ir įgyvendintus bei šiuo metu įgyvendinamus projektus juridiniams ir fiziniams asmenims, planuojantiems pradėti arba jau vykdantiems veiklą kaimiškosiose vietovėse bei siekiantiems sužinoti apie VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės" vietos plėtros strategijos priemones.

 

Lapkričio 11 d. 10 val. nuotoliniu būdu, naudojant pokalbių platformą MS TEAMS, dalyvavome VšĮ „Panevėžio Verslo konsultacinio centro" organizuotame nuotoliniame renginyje „Verslo pradžia ir plėtra Ukmergėje: planuojami kvietimai, projektai ir iniciatyvos", skirtame supažindinti esamus ir potencialius bendrystės centro „Spiečius" narius su visuomeninės organizacijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" veikla. 

 

Lapkričio 12 d. 12 val. nuotoliniu būdu, naudojant pokalbių programėlę ZOOM, dalyvavome Ukmergės rajono savivaldybės organizuotame baigiamajame renginyje-diskusijoje „Sumanūs kaimai Ukmergėje: vietos bendruomenių realijos" (Partnerystė ir bendradarbiavimas), kurio metu buvo aptartos ir išgrynintos prieš tai vykusių 4 susitikimų-diskusijų metu Ukmergės rajono seniūnijų gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų išsakytos idėjos bei gyvenamųjų vietovių traukos perspektyvos sumanių kaimų tema. Renginio metu VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė trumpai supažindino dalyvius su visuomeninės organizacijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" 2016-2023 m. strategijos įgyvendinimo pažanga, o viešųjų ryšių specialistė Miglė Rutkauskienė pristatė 2016-2023 m. strategijos įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus.

 

Lapkričio 16 d. 15 val., naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma ZOO, įvyko Vilniaus apskrities VVG susitikimas, kurio metu buvo aptarti einamieji klausimai.

Lapkričio 24 d. 17.15 val., nuotoliniu būdu, naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma ZOOM, įvyko Ukmergės rajono VVG Projektų atrankos komiteto ir valdybos narių posėdžiai. Projektų atrankos komiteto posėdžio metu buvo svarstyta dėl projektų, pateiktų pagal Kvietimus Nr. 30 ir Nr. 31 pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo. Nutarta, kad vietos projektai bus perduoti į kitą vertinimo etapą. Valdybos narių posėdžio metu buvo patvirtinti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai: pagal VPS priemonę „NVO socialinio  verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 ir pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 bei aptarti einamieji klausimai.

 

Lapkričio 25 d. nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą ZOOM, Ukmergės rajono VVG savo veiklą pristatė Ukmergės rajono savivaldybės 13-ojo tarybos posėdžio metu.

Gruodžio 9 d. 10 val., naudojantis Microsoft Teams programa, dalyvavome nuotoliniame Lietuvos kaimo tinklo (LKT) organizuotame metiniame LKT narių susitikime. Susitikimo metu buvo aptartos 2021 m. Lietuvos kaimo tinklo veiklos, pristatyti kitų metų planai, taip pat apžvelgtos LKT narių inicijuojamų projektų aktualijos ir pasirengimas 2022 m. Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimams (AKKA). Susitikimas vyko „LKT dirbtuvių“ formatu.

 

Gruodžio 14 d. 15 val. nuotoliniu būdu, naudojant MS TEAMS programą, dalyvavome išplėstiniame VVGT  valdybos narių posėdyje, kurio metu buvo aptarti parengiamosios paramos atrankos kriterijai, VVGT ateities planai 2022 m., aptarti pasiūlymai  dėl rašto teikimo ŽŪM VVGT aktualiais klausimais bei svarstyti pasiūlymai keisti procedūrų aprašą, teikiamą NMA.

 

Gruodžio 15 d. 15 val. nuotoliniu būdu, naudojant MS TEAMS programą, dalyvavome VVG tinklo organizuotame išplėstiniame VVG valdybos posėdyje, kurio metu buvo aptarti parengiamosios paramos atrankos kriterijai, teikiami pasiūlymai ŽŪM dėl procedūrų aprašo ir aptarti ateities planai 2022 m.

 

Gruodžio 16 d. įvyko Ukmergės rajono VVG narių susirinkimas, kurio metu buvo pristatyta Ukmergės rajono VVG veikla, įgyvendinti ir įgyvendinami projektai, pasveikinti šiais metais gimtadienius šventę jubiliatai ir apžvelgtos 18-os metų darbo kartu akimirkos. Renginys vyko laikantis visų šiuo metu galiojančių Covid-19 rekomendacijų.

 

Gruodžio 27 d. 17.15 val., naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma ZOOM, įvyko Ukmergės rajono VVG valdybos narių posėdis, kurio metu buvo aptartos sumanių kaimų priemonės ir parengiamosios paramos projektų atrankos kriterijai.

Metų eigoje buvo teikiamos individualios konsultacijos potencialiems pareiškėjams, surengtas informacinis renginys, kurio metu buvo supažindinama su strategijos prioritetais, priemonėmis, veiklos sritimis, su keliamais reikalavimais pagal atskiras priemones, pristatyti įgyvendinti ir įgyvendinami vietos projektai,  aiškinamos galimybės pasinaudoti parama. 

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė 2020 metais įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2016-2023 metų programos „Leader" priemonę vykdė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą.

2020 metais Ukmergės rajono VVG  palaikė glaudų ryšį su visomis Ukmergės rajono kaimiškomis seniūnijomis, bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis NVO, pavieniais gyventojais. Nežiūrint į tai, kad visa aktuali informacija susijusi su renginių ir mokymų organizavimu skelbiama VVG svetainėje naujienų skilty, gyventojų aktyvinimas vyko pasinaudojant „Facebook" - socialinio tinklo galimybėmis https://www.facebook.com/UkmergesVVG bei aktuali informacija buvo siunčiama  potencialiems pareiškėjams asmeniškai ir elektroniniais paštais.

2020 metais vykę renginiai:

 

Sausio 23 d. vyko informacinis renginys „Pabaiga ir pradžia tiesia viena kitai ranką", kurio metu buvo pristatyta vietos plėtros strategija, jos prioritetai, priemonės, veiklos sritys, skirta paramos suma pagal priemones, 2020 m. planuojami skelbti kvietimai (dalyvių sąrašas pridedamas).

 

Sausio 27 d. viešųjų ryšių specialistė ir Ukmergės rajono valdybos nariai dalyvavo VVG tinklo organizuotame seminare „Pažangaus kaimo link".

 

Vasario 29 d. dalyvavome renginyje „Krašto auksas", kurio metu buvo apdovanotas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos lėšomis finansuotas projektas.

 

Kovo 10 d. viešųjų ryšių specialistė ir Ukmergės rajono valdybos nariai dalyvavo seminare Zarasų r. „Kaimo gyventojų socialinės įtraukties, skurdo mažinimas ir ekonominė plėtra, organizuojant trumpąsias maisto grandines".

 

Birželio 4 d. vyko informaciniai mokymai esamiems bei potencialiems pareiškėjams paraiškų bei reikalingų dokumentų rengimo klausimais bei praktiniai mokymai viešųjų pirkimų klausimais, mokėjimo prašymų galutinių bei metinių ataskaitų teikimo klausimais.

 

Birželio 26 d. VPS administracija dalyvavo NMA ir ŽŪM mokymuose dėl ataskaitų vertinimo.

 

Rugsėjo 12 d. Ukmergės rajone viešėjo Švenčionių vietos veiklos grupės Svirkų kaimo bendruomenės delegacija, kurios metu aplankyti Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos lėšomis įgyvendinti ir įgyvendinami projektai.

 

Rugsėjo 17 d. viešųjų ryšių specialistė lankėsi socialinių bei bendruomeninių projektų įgyvendinimo vietose, apie projektų gerąją patirtį pasidalino socialiniuose tinkluose.

 

Rugsėjo 17 d. VPS administravimo vadovė ir finansininkė dalyvavo VVG tinklo organizuotoje konferencijoje „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis".

 

Rugsėjo 30 d. VPS administravimo vadovė dalyvavo Lietuvos socialinio verslo asociacijos organizuotoje socialinių lyderių diskusijoje „Lietuvos socialinio verslo plėtra: dabartis ir perspektyvos".

 

Spalio 9 d. Ukmergės r. VVG viešųjų ryšių specialistė ir VVG pirmininkės pavaduotoja aplankė parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2020" įsikūrusią socialinio verslo prekybos arką.

 

Spalio 16 d. vyko informacinis renginys - apskritojo stalo diskusija apie LEADER programos įgyvendinimą Ukmergės rajone. Renginio metu buvo pristatytos Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos veiklos strategija, jos prioritetai ir priemonės, veiklos sritys, įgyvendinami projektai ir jų metu pasiekti rezultatai. 

 

Spalio 26 d. vyko Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos posėdis, kurio metu buvo pristatyta Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija, jos prioritetai ir priemonė, veiklos sritys, pasiekti rezultatai, gerieji projektų pavyzdžiai, ateities planai.

 

Lapkričio 26 d. Ukmergės r. VVG administracijos darbuotojos nuotoliniu būdu dalyvavo renginyje „Socialinio verslo plėtra: darnios ir tvarios visuomenės link". 

 

Metų eigoje buvo teikiamos individualios konsultacijos potencialiems pareiškėjams, kurių metu buvo supažindinama su strategijos prioritetais, priemonėmis, veiklos sritimis, su keliamais reikalavimais pagal atskiras priemones, aiškinamos galimybės pasinaudoti parama. 

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė 2019 metais įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos „Leader" priemonę vykdė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą.

2019 metais Ukmergės rajono VVG  palaikė glaudų ryšį su visomis Ukmergės rajono kaimiškomis seniūnijomis, bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis NVO, pavieniais gyventojais. Nežiūrint į tai, kad visa aktuali informacija susijusi su renginių ir mokymų organizavimu skelbiama VVG svetainėje naujienų skilty, gyventojų aktyvinimas vyko pasinaudojant „Facebook" - socialinio tinklo galimybėmis https://www.facebook.com/UkmergesVVG bei aktuali informacija buvo siunčiama  potencialiems pareiškėjams asmeniškai ir elektroniniais paštais.

 

2019 metais įvykę renginiai:

 

Vasario 7 d. vyko informacinis renginys apie Statybos techninio reglamento ir kitų dokumentų reikalavimus, susijusius su vietos projekto rengimo veiklomis. 

Kovo 6 d. vyko mokymai susiję su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais. Mokymų metu buvo aptariami maisto produktų saugos, kokybės bei tvarkymo reikalavimai, kalbėta apie saugius maisto tvarkymo principus. 

Kovo 12 d. dalyvavome LR Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas" veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu" įgyvendinimas".

Kovo 20 d. vyko mokymai susiję su viešųjų pirkimų vykdymu. Tema - viešųjų pirkimų ABC: viešųjų pirkimų organizavimas PO ir NP organizacijoms.

Kovo 23 d. dalyvavome Molėtų VVG organizuotoje konferencijoje „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui". Pristatyta mūsų VVG patirtis.

Balandžio 10-12 d. Briuselyje (Belgijoje) dalyvavome tarptautinėje parodoje-konferencijoje „NetworX", kurios metu buvo apžvelgta kaimo tinklaveika per pastaruosius dešimt metų bei įvairių šalių stenduose pristatyti kaimo plėtros programų pasiekimai. 

Gegužės 2 d. VVG biure organizavome kūrybines „Dizaino mąstysenos" dirbtuves. Tikslas - pasitelkiant kūrybinio mąstymo metodiką (ang. desing thinking) sukurti sprendimus senjorų ir vyresnio amžiaus žmonių užimtumui didinti.

Gegužės 7 d. dalyvavome mokymuose „Pažangios kaimo bendruomenės diena".

Gegužės 21 d. vyko mokymai susiję su viešųjų pirkimų vykdymu. Tema - praktiniai viešųjų pirkimų mokymai PO organizacijoms.   

Liepos 4 d. vyko informaciniai renginiai bei praktiniai mokymai susijęs su paraiškų pildymu ir pridedamų dokumentų būtinumu ir jų rengimo eiga.

Rugpjūčio 13 d. vyko Ukmergės rajono savivaldybės kaimo ir aplinkosaugos komiteto posėdis. Jo metu pristatytas Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimas.

Rugsėjo 13 d. vyko susitikimas. Ukmergės rajono VVG pirmininkė Klavdija Stepanova ir administracijos darbuotojos kartu su Alytaus rajono VVG atstovais lankėsi Tauragės rajono VVG. Mūsų tikslas buvo aptarti bendrą būsimą tarpteritorinį projektą, kuriuo planuojame siekti įgyvendinti VVG VPS tikslus, kurių be projekto partnerių nebūtų įmanoma pasiekti.

Spalio 3 d. dalyvavome išvažiuojamajame seminare Kauno rajono VVG teritorijos seniūnijose.

Spalio 18 d. dalyvavome Lietuvos kaimo parlamento IV sesijoje.

Spalio 29 d. dalyvavome išvažiuojamajame seminare Druskininkų VVG.

Lapkričio 13 d.  Žemaitkiemio seniūnijoje vyko informacinis renginys susijęs su FSA detaliais išaiškinimais ir VP administravimo taisyklų aptarimu.

Lapkričio  20 d. Ukmergės r. VVG biure dalyvavome seminare „Vietos gamybos žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo didinimas plėtojant trumpąsias maisto tiekimo grandines ir formuojant vietos maisto sistemas savivaldybių lygiu" ir apskrito stalo diskusijoje „Pluoštinių kanapių verslas - pelninga, draugiška aplinkai ir naudinga vartotojui vietos ūkinė veikla".

Lapkričio 29 d. vyko informacinis renginys susijęs su FSA detaliais išaiškinimais bei reikalavimais pareiškėjams pagal VPS priemones. 

Gruodžio 4 d. dalyvavome susitikime su Ukmergės savivaldybės atstovais. Susitikimo metu pristatėme paskelbtų kvietimų FSA.

Gruodžio 11 d. dalyvavome Ukmergės rajono nevyriausybinių organizacijų forume „Bendrystės link". Mes buvome vieni iš šio renginio organizatorių.

2018 metais VVG administracijos darbuotojai palaikė glaudų ryšį su visomis Ukmergės rajono kaimiškomis seniūnijomis, bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis NVO, pavieniais gyventojais. Nežiūrint į tai, kad visa aktuali informacija susijusi su VPS įgyvendinimu skelbiama VVG svetainėje, gyventojų aktyvinimas vyko pasinaudojant „Facebook" - socialinio tinklo galimybėmis https://www.facebook.com/UkmergesVVG bei aktualia informacija, įvairūs kvietimai, skelbimai, paklausimai ir atsakymai buvo siunčiami potencialiems pareiškėjams asmeniškai bei elektroniniais paštais.

 

Organizuoti  renginiai  susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

 

Sausio 18 dieną informacinis seminaras VVG nariams dėl VPS pasikeitimų (sąrašas pridedamas).

Vasario 22 dieną vyko konsultacinis informacinis renginys Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos prioritetų ir priemonių pristatymas ir detalus išaiškinimas potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams ir vykdytojams (sąrašas pridedamas).

Liepos mėnesį visose 11-oje Ukmergės rajono seniūnijų vyko informaciniai-konsultaciniai renginiai Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2017-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijoms pristatyti.

Gruodžio 29 dieną vyko Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos ir VVG veiklos viešinimo renginys.

 

Visus metus buvo vykdomos individualios konsultacijos ir praktiniai mokymai.

 

VVG teritorijos gyventojai, VVG nariai bei administracijos darbuotojai  savo veiklą  ir VPS strategiją viešina dalyvaudami įvairiuose susitikimuose, konferencijose, seminaruose bei mokymuose:

Sausio 15 dieną VVG teritorijos gyventojai, potencialūs vietos projektų pareiškėjai buvo pakviesti ir dalyvavo verslo konferencijoje „Drauge galime daug".

Sausio 22 dieną potencialūs vietos projektų pareiškėjai buvo pakviesti  ir dalyvavo seminare „Socialinis verslas: socialinės iniciatyvos, socialinio verslo pradžia ir iššūkiai". Vasario 22 dieną VVG darbuotojai dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa" įgyvendinimo aktualijos".  

Birželio 28 dieną potencialiems vietos projektų pareiškėjams organizuotas seminaras apie socialinį verslą ir socialines inovacijas.

Gegužės 30 dieną VVG atstovai dalyvavo diskusijoje LR Seime „Integruotosios teritorinės investicijos ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra: ar ES parama duoda lauktų rezultatų?".

Rugsėjo 10 dieną VVG darbuotojai dalyvavo Vilniaus regiono VVG atstovų susitikime.

Rugsėjo 20-21 d. VVG atstovai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Lenkijos Świetokrzyskie regione Kielce „Bendradarbiavimo projektai ir kaimo plėtra".

Gruodžio 7 dieną buvo organizuotas seminaras apie darnų vystymąsi ir aplinkos suvokimą lyčių lygybės aspektu.

Gruodžio 7 dieną Ukmergės rajono bendruomenių atstovai dalyvavo LR Seime diskusijoje „Savanorystė Lietuvoje: ko reikia, kad savanoris būtų gerbiamas?".

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos „Leader" priemonę organizavo pristatymo renginius susijusius su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu. Jų metu buvo detaliai pristatomi Ukmergės rajono VVG VPS prioritetai ir priemonės bei administravimo taisyklės.

Lapkričio 8 d. Ukmergės kultūros centre vyko susitikimas su kaimo skyrių kultūros darbuotojais.

Lapkričio 9 d. vyko susitikimas su žemės ūkio veiklos subjektais - rajono ūkininkais.

Lapkričio 15 d.  vyko susitikimas su bendruomeninių organizacijų ir NVO atstovais vykdančiais veiklą Ukmergės rajono kaimo vietovėse.

Lapkričio 22 d.  Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre vyko susitikimas su Ukmergės rajone (išskyrus miestą) registruotais fiziniais bei juridiniais asmenimis, kurie veiklas vykdo (ar planuoja vykdyti) kaimo vietovėje.

Lapkričio 23 d. Lietuvos darbo biržos Ukmergės skyriuje vyko susitikimas su jaunimo atstovais.  

 

 

Gruodžio 4 dieną vyko mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Tema „Organizacijos komunikacija: įvaizdžio formavimas, viešųjų ryšių, informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas praktikoje". Mokymus vedė lektorė Lidija Laurinčiukienė.

 

 

Gruodžio mėn. 9 d. vyko Ukmergės VVG organizuoti mokymai tema „Pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas" potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Mokymus vedė lektorius Vytautas Gaidamavičius.

 

 

Gruodžio mėn. 18 d. vyko Ukmergės VVG organizuoti mokymai tema „Darbo vieta sau ir kaimynui" potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Mokymus vedė lektorius Vytautas Gaidamavičius.

 

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos „Leader" priemonę organizavo pristatymo renginius susijusius su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu. Kovo - balandžio mėnesiais visose 11 Ukmergės rajono seniūnijų vyko susitikimai strategijos įgyvendinimo aktualijoms pristatyti. Susirinkusiems (galimiems projektų pareiškėjams) suteikta informacija apie strategijos prioritetus, priemones, veiklos sritis, paramos intensyvumą. Supažindinta su projektų teikimo ir administravimo taisyklėmis bei atsakyta į susirinkusių klausimus. Aptarta ko labiausiai reikia vienai ar kitai seniūnijai, pasiūlyta paieškoti modernių, šiuolaikiškų idėjų, kurios būtų aktualios ir patrauklios jų gyvenamoje teritorijoje gyvenantiems žmonėms.

 

 

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" Nr. 42VS-KV-15-1-06787-PR001 finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos „Leader" priemonę organizavo pristatymo renginius susijusius su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu. Jų metu buvo detaliai pristatomi Ukmergės rajono VVG VPS prioritetai ir priemonės bei administravimo taisyklės.

 

Lapkričio 8 d. Ukmergės kultūros centre vyko susitikimas su kaimo skyrių kultūros darbuotojais.

Lapkričio 9 d. vyko susitikimas su žemės ūkio veiklos subjektais - rajono ūkininkais.

Lapkričio 15 d.  vyko susitikimas su bendruomeninių organizacijų ir NVO atstovais vykdančiais veiklą Ukmergės rajono kaimo vietovėse.

Lapkričio 22 d.  Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre vyko susitikimas su Ukmergės rajone (išskyrus miestą) registruotais fiziniais bei juridiniais asmenimis, kurie veiklas vykdo (ar planuoja vykdyti) kaimo vietovėje.

Lapkričio 23 d. Lietuvos darbo biržos Ukmergės skyriuje vyko susitikimas su jaunimo atstovais.  

 

 

Gruodžio 4 dieną vyko mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Tema „Organizacijos komunikacija: įvaizdžio formavimas, viešųjų ryšių, informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas praktikoje". Mokymus vedė lektorė Lidija Laurinčiukienė.

 

 

Gruodžio mėn. 9 d. vyko Ukmergės VVG organizuoti mokymai tema „Pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas" potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Mokymus vedė lektorius Vytautas Gaidamavičius.

 

 

Gruodžio mėn. 18 d. vyko Ukmergės VVG organizuoti mokymai tema „Darbo vieta sau ir kaimynui" potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams. Mokymus vedė lektorius Vytautas Gaidamavičius.

 

Darbo laikas:

I – IV 08:00 – 17:00
V 08:00 – 16:00
Pietų pertrauka 12:00 – 12:45

Adresas: Kęstučio a. 7, LT-20114 Ukmergė (III aukštas)
footer_logos

© 2024 Visuomeninė organizacija „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė". Visos teises saugomos.

Skip to content