Visuomeninė organizacija
„Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“
Darbo laikas I - IV 08:00 - 17:00
V 08:00 - 16:00
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

ES paramos galimybės Ukmergės rajono gyventojams: skambink, rašyk, domėkis, dalyvauk! Kurkime Ukmergės krašto ateitį drauge...

Dalyvavome UKBS konferencijoje

Ukmergės rajono VVG administracijos darbuotojos liepos 23 d. dalyvavo Ukmergės krašto bendruomenių sąjungos organizuotoje konferencijoje „Kaimo bendruomeninių organizacijų idėjos, iššūkiai ir perspektyvos”, kurios metu buvo pristatyti sėkmingi bendruomeninių organizacijų veiklos pavyzdžiai, aptartos veiklos problemos ir iššūkiai, pristatytos BO veiklos perspektyvos. Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga įgyvendindama projektą „Vienybėje jėga”  finansuojamą  iš  Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų  bei savo  prisidėjimo, organizavo konferenciją siekdama aktyvinti bendruomeniškumą ir kaimų gyvybingumą bei  sudaryti sąlygas bendruomenių atstovams atsitraukti nuo kasdienybės, pažvelgti į savo veiklas iš šalies, motyvuoti juos naujų idėjų įgyvendinimui bei suburti kaimo plėtros dalyvius į vieną ratą. Bendruomeniškumo puoselėjimas stiprina visuomenę, nes nuo bendruomenių veiklumo, nuo į bendruomenes susibūrusių žmonių priklauso, kokioje aplinkoje gyvensime, kaip rūpinsimės mus supančiais žmonėmis, kokia  bus mūsų kaimų ateitis. Veikli kaimo bendruomenė – tai ne tik dovana tai vietovei, jos žmonėms, bet ir visai valstybei. Juk iš čia atėję pagrindiniai tautos papročiai ir šimtmečius saugojamos tautos  tradicijos.

 KONFERENCIJOS TIKSLAI:

·  Vienybė – vienyti rajono bendruomenes ir vietos valdžią bei kitus kaimo plėtros dalyvius  bendram tikslui – kaimo gyvybingumo skatinimui. Diskusijų metu buvo stengiamasi  įsigilinti į bendruomenių viziją ir surasti bendrus tikslus, kurių  reikėtų siekti kartu.

·  Atvirumas – dalyviai  buvo skatinami išsakyti savo nuomones, atvirai, nuoširdžiai ir kūrybiškai  įsitraukti į diskusijas atsakinėjant į pateiktus klausimus apie  idėjų  įgyvendinimo kelius ir perspektyvas.

·  Visuomenės įsitraukimas – suburti skirtingų sričių atstovai, ekspertai, aktyvūs  bendruomenininkai , kurie  dalinosi savo patirtimi  pranešimų metu.

 

Konferencija vyko Deltuvoje – mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje. Konferencijos dalyviai – Ukmergės rajono bendruomenių atstovai ir svečiai.

Konferenciją pradėjo Ukmergės krašto bendruomenių sąjungos pirmininkė Angelė Jokubynienė pasveikindama susirinkusius dalyvius ir linkėdama prasmingo darbo, naujų  idėjų, minčių, atsipalaidavimo ir dalinimosi patirtimis bei žiniomis. Ukmergės rajono savivaldybės vardu sveikinimo žodį  tarė Ukmergės rajono savivaldybės mero patarėja Laima Gambickienė. Taip pat susirinkusius pasveikino Deltuvos seniūnijos seniūnas Gintaras Radzevičius  ir Lietuvos respublikos Seimo narė, aktyvi bendruomenininkų globėja, Guoda Burokienė. Konferencija vyko pagal iš anksto suplanuotą darbotvarkę. Jos įgyvendinimas buvo patikėtas jaunų žmonių komandai VŠĮ „Idrama” ir savanoriams. Dalyviai registracijos metu turėjo pasirinkti jiems patikusį spalvotą segtuką ir pagal tai susiskirstė į tris grupes (geltona, žalia ir raudona).

Pirma konferencijos dalis prasidėjo nuo dalyvių diskusijos. Tema – dėjos bendruomeninei veiklai plėtoti. Jiems buvo pateikti klausimai:

Ko siekia sėkminga bendruomenė?

Kokie sėkmingos bendruomenės požymiai?

Kokių įrankių reikia sėkmingos bendruomenės veiklai užtikrinti?

 

Po diskusijų sėkmingus bendruomenių veiklos pavyzdžius pristatė Kėdainių rajono Krakių bendruomenės pirmininkė Daiva Dubinkienė. Ji papasakojo apie bendruomeninio verslo projektą. Bendruomenė  pasinaudojusi Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 m. parama pagal veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti”, įkūrė viešąją erdvę, kuri skirta skatinti vietos maisto produktų gamintojų ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą gaminant, reklamuojant ir parduodant pagamintą produkciją bei organizuojant įvairias edukacijas. Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos, Molėtų rajono VVG pirmininkė, Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Saugūnienė pasidalino Molėtų rajone bendruomenių sėkmingai įgyvendinamais projektų pavyzdžiais. Taip pat ji palinkėjo susiklausymo ir darnaus darbo dirbant visiems kartu.

Antroji diskusijos tema buvo bendruomeninių organizacijų veiklos problemos ir iššūkiai. Dalyviai diskutavo šiais klausimais:

Koks bendras bendruomenių tikslas?

Kokios bendruomenių kliūtys?

Ką reikėtų keisti (bendruomenių viduje), kad būtų paprasčiau siekti tikslų?  

Patirtimi ir įžvalgomis šia tema dalinosi Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė ir VšĮ „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros” (Litfood) Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus vedėja Kristina Mockutė.

Po pietų dalyviai buvo pakviesti į trečią dalį. Diskusijų  tema –  bendruomeninės veiklos perspektyvos. Klausimai diskusijai: 

Kokia bendruomenių ateitis ?

Kaip keisis bendruomenių veiklos per ateinančius 10 metų?

Ko reikia, kad kaimas išliktų? 

Šia tema pasisakė VO „Ukmergės rajono VVG” Vietos plėtros strategijos administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė bei pristatė Ukmergės rajone įgyvendinamus projektus. Ukmergės rajono savivaldybės Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vyr. specialistė Reda Liubomirskienė, dirbanti su nevyriausybinėmis organizacijomis, pasidžiaugė bendruomenių nuveiktais darbais ir palinkėjo bendruomenininkams optimizmo. Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkė Odeta Baltramiejūnienė pristatė Panevėžio rajono savivaldybės bendradarbiavimo su bendruomenėmis patirtį ir sėkmingai veikiančias bendruomenių rėmimo programas. Kauno rajono savivaldybės  Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Jolanta Marija Malinauskaitė dalinosi patirtimi kaip Kauno rajono savivaldybėje vyksta bendruomenių aktyvinimas ir kokią pagalbą savivaldybė teikia bendruomenėms.

Po visų pasisakymų ir diskusijų vyko bendruomenių apdovanojimai. Taip pat buvo įteikti mokymų  pažymėjimai, kuriuos konferencijos dalyviai įgijo dalyvaudami įvairiuose mokymuose. Konferencijos  metu  buvo sudaryta galimybė vieniems su kitais artimiau susipažinti, užmegzti socialinius ryšius, pasisemti patirties ir pasidalinti savąja. Renginį užbaigė grupės „DAR” koncertas.

Išanalizavus ir apibendrinus dalyvių mintis, išsakytas ir užrašytas diskusijų metu, atsakant į pateiktus klausimus konstatuota, kad:

Ø  Sėkmingai bendruomenei reikia: patogaus ir patrauklaus gyvenimo kaime; jaunimo įtraukimo į veiklas; aktyvaus kultūrinio gyvenimo ir  tradicijų puoselėjimo; sveikos gyvensenos; išskirtinumo; glaudaus bendradarbiavimo, gerosios patirties sklaidos; lėšų pritraukimo projektams įgyvendinti; vietos gyventojų aktyvinimo.

Ø  Sėkmingos bendruomenės požymiai yra stiprus lyderis ir stipri komanda; aktyvūs, vieningi ir siekiantys tikslo  nariai; materialiai turtinga ir gebanti  kryptingai veikti, nuolat besimokanti ir tobulėjanti, atvirai diskutuojanti apie problemas  ir ieškanti sprendimų, vienijanti visas įstaigas esančias jos teritorijoje bei bendradarbiaujanti bendruomenė.

Ø  Įrankiai sėkmingos bendruomenės veiklai užtikrinti yra iniciatyvumas; geranoriškumas; jaunų žmonių su naujomis idėjomis pritraukimas į veiklas; seniūnaičių, seniūnų ir vietos valdžios palaikymas; palankesnė įstatyminė bazė ir mažesnis biurokratizmas; finansinė parama; lyderių palaikymas ir paskatinimas.

Kalbant apie bendruomeninių organizacijų veiklos problemas ir iššūkius, bendras bendruomenių tikslas yra turėti stiprų lyderį, bendrą bendruomenės viziją, tenkinti viešuosius poreikius, kurių netenkina veikiančios biudžetinės įstaigos, kurti bendruomenės gerbūvį, gebėti susikalbėti tarpusavyje ir būti atviriems naujovėms, tinkamai išnaudoti esamą infrastruktūrą bei mylėti savo kaimą, kuriame gyveni. Nustatytos šios bendruomenių kliūtys: aktyvių, kompetentingų žmonių trūkumas; pavydas; konkuruojantys lyderiai; lėšų stygius; bendruomenės narių senėjimas; jaunimo trūkumas; niekur nedalyvaujančių asmenų kritika ką nors darantiems; vietoje veikiančių institucijų nesusikalbėjimas, valstybės politika skirstant  paramas ir pašalpas; biurokratizmas ir suvaržymai įgyvendinant projektus. Ką reikėtų keisti (bendruomenių viduje), kad būtų paprasčiau siekti tikslų: augintis pamainą, atliepti tikslinius bendruomenės poreikius, viešinti savo veiklą, išmokti susikalbėti ir įsiklausyti; keisti požiūrį į bendruomenės veiklą. Kokia bendruomenių ateitis: motyvuotas jaunimas norintis gyventi ir kurtis kaime; savanorystės vertinimas; bendruomeninis verslumas; finansinis stabilumas. Kaip keisis bendruomenių veiklos per ateinančius 10 metų: liks tik stiprios bendruomenės ir tos, kurios atras savo „originalumą”; gali atsirasti naujos inovatyvios veiklos; išnyks senieji amatai; kaimo bendruomenės taps traukos centrais miesto žmonėms; vertybe taps natūralumas; klestės trumpos maisto grandinės, bendruomenės perims įvairių paslaugų teikimą ir taps finansiškai nepriklausomos; išliks stiprios savo žmogiškaisiais ištekliais. Ko reikia, kad kaimas išliktų: darbo vietų; jaunimo pritraukimo politikos; pastangų išsaugant mokyklas, darželius, kultūros ir kitas įstaigas; tinkamos infrastruktūros; pilietiškumo; drąsos veikti; veiklių žmonių – lyderių; „duonos ir žaidimų” telkiančių vietos gyventojus; vietos gyventojų ir valdžios  tarpusavio susikalbėjimo.

Konferencija privertė visus susimąstyti apie gyvenamąją aplinką kaime ir jos pokyčius per ateinančius 10 metų bei pradėti imtis konkrečių veiksmų, jei norime, kad mūsų kaimuose būtų gera gyventi ir jie neišnyktų kartu su migruojančiu jaunimu.

Renginio nuotraukas galite pamatyti čia: https://www.facebook.com/UkmergesVVG/photos/pcb.353414439728065/353413306394845/

Ankstesnis UAB „ESTEP Vilnius“ LR Žemės ūkio ministerijos užsakymu atliko tyrimą
Darbo laikas:

I – IV 08:00 – 17:00
V 08:00 – 16:00
Pietų pertrauka 12:00 – 12:45

Adresas: Kęstučio a. 7, LT-20114 Ukmergė (III aukštas)
footer_logos

© 2023 Visuomeninė organizacija „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė". Visos teises saugomos.

Skip to content