Visuomeninė organizacija
„Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“
Darbo laikas I - IV 08:00 - 17:00
V 08:00 - 16:00
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

ES paramos galimybės Ukmergės rajono gyventojams: skambink, rašyk, domėkis, dalyvauk! Kurkime Ukmergės krašto ateitį drauge...

Dalyvavome NMA ir VVG tinklo „Apskritojo stalo diskusijoje“

Birželio 14 d. 10 val. nuotoliniu būdu dalyvavome VVG tinklo ir NMA susitikime „Apskritojo stalo diskusijoje“. Renginio metu buvo dalintasi patirtimis įgyvendinant vietos plėtros strategijas, ieškota sprendimų ir pateikta pasiūlymų, galinčių palengvinti ir patobulinti paramos VVG administravimo procesus.

Diskusiją sveikinimo žodžiu pradėjo Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento direktorius Kšištof Dokudovič linkėdamas produktyvaus darbo. VVG tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė pakvietė visus dalyvius ieškoti bendrų sprendimų supaprastinant paramos administravimo procesą. Savo pranešimu taip pat pristatė VVG patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategijas, įžvalgas dėl administravimo procesų paprastinimo bei  LEADER geruosius projektų pavyzdžius. Pasisakyme buvo akcentuotos ŽŪMIS sistemos problemos, siūlyta atsisakyti veiklos projektų patikrų vykdymo, supaprastinti bei skaitmenizuoti tiek paraiškos, tiek verslo plano formą, taikyti daugiau įkainių, neprašyti trijų išlaidas pagrindžiančių dokumentų, sukurti bendrą sistemą, kuria galėtų naudotis NMA, VVG ir projektų vykdytojai. Taip pat buvo akcentuota, kad VVG su nerimu laukia kito laikotarpio tiek VPS, tiek vietos projektų vertinimo proceso, nes turi karčią patirtį šiame laikotarpyje, todėl prašyta tam atsakingai pasiruošti. Renginyje dalyvavo ir ministerijos atstovai, todėl buvo akcentuojma, kad kuriant teisės aktus būtų atsižvelgiama į tai, jog jie skirti vietos projektų vykdytojams, todėl turėtų būti kuo paprastesni ir skirti „suprasti“.

VVGT pirmininkė pasiūlė organizuoti kūrybines dirbtuves ŽŪM, NMA ir VVG atstovams, kurių metu būtų sugeneruoti konkretūs pasiūlymai, kaip kitame laikotarpyje LEADER priemonę būtų galima administruoti sumaniau.

NMA atstovė Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento vyresnioji patarėja Edita Mielienė pristatė statistinę informaciją apie VVG įgyvendintus projektus, jiems įgyvendinti išmokėtą paramą bei kalbėjo apie dažniausiai pasitaikančias klaidas ir jų prevenciją. Pranešimo metu taip pat buvo pristatyti ankstesnių diskusijų metu pateikti pasiūlymai, supažindinta su atliktais veiksmais juos įgyvendinant, aptarta, kas nuveikta sprendžiant susietumo tikrinimo verslo plano (VP) vertinimo metu problemą bei aptartos mokėjimo prašymo formos, VP atrankos vertinimo ataskaitų naudojimas ir diskutuota, kaip keičiasi projekto įgyvendinimas brangstant prekėms bei paslaugoms. Šie ir kiti klausimai buvo aktyviai aptariami gyvai bei nuotoliniu būdu.

Ankstesnis Įvyko PAK ir valdybos narių posėdžiai
Darbo laikas:

I – IV 08:00 – 17:00
V 08:00 – 16:00
Pietų pertrauka 12:00 – 12:45

Adresas: Kęstučio a. 7, LT-20114 Ukmergė (III aukštas)
footer_logos

© 2022 Visuomeninė organizacija „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė". Visos teises saugomos.

Skip to content