Visuomeninė organizacija
„Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“
Darbo laikas I - IV 08:00 - 17:00
V 08:00 - 16:00
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

ES paramos galimybės Ukmergės rajono gyventojams: skambink, rašyk, domėkis, dalyvauk! Kurkime Ukmergės krašto ateitį drauge...

Tarptautinis projektas: „Penki žingsniai sėkmingam vietinio turizmo vystymuisi“

Projekto pavadinimas: „Penki žingsniai sėkmingam vietinio turizmo vystymuisi“ / “Five steps to develop successful local tourism”. Projekto Nr. 44TT-PV-23-1-00224-PR001

Projekto partneriai: Ukmergės rajono vietos veiklos grupė, Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė, Vilniaus rajono vietos veiklos grupė,GAL La Cittadella del Sapere, Italija.

Bendra projekto vertė: 84 814,84 eur.

Paramos suma: 80 576,81 eur.

Projektu siekiama skatinti vietos gyventojus, įmones, įstaigas ir organizacijas imtis naujos, įvairesnės, kokybiškesnės veiklos, atitinkančios rinkos poreikius (kurti, plėsti, gerinti paslaugas, produktus kaimo vietovėse ir  bendradarbiauti siekiant didinti pardavimų apimtis, atsivežti klientų į savo regioną).  Padedant projekto dalyviams kurti ir vystyti produktus ir paslaugas bei jų kompleksus, bus lengvinamos sąlygos kurti darbo vietas kaimo vietovėse.

Projektu siekiama parodyti, kad sektorių ir (arba) subjektų kooperacija, gali padėti pasiekti kaimo vietoves ir yra labai svarbus kaimo socialinio ir ekonominio vystymosi veiksnys. Jie labai priklauso nuo modernizavimo lygio, tinkamos infrastruktūros prieinamumo ir įperkamumo bei nuo pajėgumų veiksmingai diegti modernias technologijas, taip pat nuo paslaugų įvairovės, jų koncentruotumo ir efektyvios rinkodaros.

Taip pat projektu siekiama mažinti socialinę atskirtį, plėtojant  NVO verslumą, dėmesį skiriant bendruomenėje teikiamų paslaugų ir vykdomo verslo plėtrai. Viena iš socialinių netolygumų susidarymo priežasčių –  paslaugų teikimo ir darbo vietų disbalansas tarp regionų, todėl ši priemone sieksime šį disbalansą bent iš dalies pagerinti. Priemonės tikslas – palaikyti NVO verslo  kūrimąsi ir plėtrą, per  produktų ir paslaugų, ypač turizmo sektoriuje, sukūrimą, testavimą, rinkodaros

Planuojamos įgyvendinti veiklos:

I Veikla. Koordinavimo grupės susitikimas su partneriu Italijoje 

II veikla. Praktinis vizitas (study tour) pagal pasirinktas 5 temas:

  • Turizmas – viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė
  • Turizmas – maistas
  • Savivaldos įsitraukimas į vietos turizmo vystymąsi
  • Šeimos verslas ir vietos turizmo plėtra
  • Kultūros ir istorijos paveldas vietos turizmo plėtroje

III veikla. Mokymai Lietuvoje

IV veikla. Paslaugų paketų rinkinio sukūrimas.

V veikla. Paslaugų paketų rinkinio pristatymo konferencijos organizavimas.

Pagrindinis Rezultatas – Paslaugų paketų rinkinys.

Paslaugų paketų rinkinio nauda vietos turizmo sektoriui yra didelė, nes šie paketai gali padidinti turistų patrauklumą ir užtikrinti stabilų pajamų srautą vietos ekonomikai. Paslaugų paketai gali būti sudaryti iš skirtingų vietos turizmo produktų, pavyzdžiui, viešbučių apgyvendinimo, maisto ir gėrimų paslaugų, turų, edukacijų ir kitų paslaugų, kurių turistai gali pageidauti.

Ankstesnis Dalyvavome VVG tinklo posėdyje
Darbo laikas:

I – IV 08:00 – 17:00
V 08:00 – 16:00
Pietų pertrauka 12:00 – 12:45

Adresas: Kęstučio a. 7, LT-20114 Ukmergė (III aukštas)
footer_logos

© 2023 Visuomeninė organizacija „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė". Visos teises saugomos.

Skip to content