Visuomeninė organizacija
„Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“
Darbo laikas I - IV 08:00 - 17:00
V 08:00 - 16:00
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

ES paramos galimybės Ukmergės rajono gyventojams: skambink, rašyk, domėkis, dalyvauk! Kurkime Ukmergės krašto ateitį drauge...

VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. lapkričio 20 d. 8:00 val. iki 2023  m.  gruodžio 22  d.  15:00  val.

 Kvietimo Nr. 45 dokumentai:


FSA priedai:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės – aktualu pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Ukmergės rajono vietos plėtros 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemones

Kitus aktualius dokumentus rasite čia

VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ VPS priemonę „Parama investicijoms į kaimo gyventojams svarbius viešuosius objektus ir kraštovaizdžio gerinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. lapkričio 17 d. 8:00 val. iki 2023 m.  gruodžio  19 d. 15:00 val.

 Kvietimo Nr. 44 dokumentai:


FSA priedai:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės – aktualu pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Ukmergės rajono vietos plėtros 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemones

Kitus aktualius dokumentus rasite čia

VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ VPS priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. vasario 22 d. 8:00 val. iki 2023 m.  kovo 23 d. 16:00 val.

 

 Kvietimo Nr. 43 dokumentai:


FSA priedai:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės – aktualu pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Ukmergės rajono vietos plėtros 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemones

Kitus aktualius dokumentus rasite čia

VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr.  LEADER-19.2-6.2.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. vasario 22 d. 8:00 val. iki 2023 m.  kovo 23 d. 16:00 val.

 

Kvietimo Nr. 42 dokumentai:


FSA priedai:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės – aktualu pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Ukmergės rajono vietos plėtros 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemones

Kitus aktualius dokumentus rasite čia

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ VPS priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-19.2-4. veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  Nr. LEADER-19.2-4.2

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. lapkričio 3 d. 8:00 val. iki 2022 m.  gruodžio 5  d. 16:00 val.

 

Kvietimo Nr. 41 dokumentai:


FSA priedai:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės – aktualu pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Ukmergės rajono vietos plėtros 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemones

Kitus aktualius dokumentus rasite čia

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ VPS priemonę .„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. rugsėjo 29 d. 8:00 val. iki 2022  m.  lapkričio  10  d.  16:00  val.

 

Kvietimo Nr. 40 dokumentai:


FSA priedai:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės – aktualu pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Ukmergės rajono vietos plėtros 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemones

Kitus aktualius dokumentus rasite čia

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. rugsėjo 29 d. 8:00 val. iki 2022  m.  lapkričio  10  d.  16:00  val.

 

Kvietimo Nr. 39 dokumentai:


FSA priedai:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės – aktualu pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Ukmergės rajono vietos plėtros 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemones

Kitus aktualius dokumentus rasite čia

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ VPS priemonės „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ LEADER-19.2-SAVA-6.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galioja nuo 2022 m. balandžio 6 d. 8:00 val. iki 2022 m. gegužės 20  d. 15:00 val.

 

Kvietimo Nr. 38 dokumentai:


FSA priedai:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės – aktualu pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Ukmergės rajono vietos plėtros 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemones

Kitus aktualius dokumentus rasite čia

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ VPS priemonės „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“ LEADER-19.2-SAVA-5.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galioja nuo 2022 m. balandžio 6 d. 8:00 val. iki 2022 m. gegužės 20  d. 15:00 val.

 

Kvietimo Nr. 37 dokumentai:


FSA priedai:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės – aktualu pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Ukmergės rajono vietos plėtros 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemones

Kitus aktualius dokumentus rasite čia

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ LEADER-19.2-4. veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“ Nr. LEADER-19.2-4.2.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galioja nuo 2022 m. kovo 14 d. 8:00 val. iki 2022 m. balandžio 22  d. 15:00 val.

Kvietimo Nr. 36 dokumentai:


FSA priedai:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės – aktualu pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Ukmergės rajono vietos plėtros 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemones

Kitus aktualius dokumentus rasite čia

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galioja nuo 2022 m. kovo 14 d. 8:00 val. iki 2022 m. balandžio 22  d. 15:00 val.

Kvietimo Nr. 35 dokumentai:


FSA priedai:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės – aktualu pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Ukmergės rajono vietos plėtros 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemones

Kitus aktualius dokumentus rasite čia

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galioja nuo 2022 m. kovo 14 d. 8:00 val. iki 2022 m. balandžio 22  d. 15:00 val.

Kvietimo Nr. 34 dokumentai:


FSA priedai:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės – aktualu pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Ukmergės rajono vietos plėtros 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemones

Kitus aktualius dokumentus rasite čia

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ VPS priemonę „Vietos projektų  pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ LEADER-19.2-SAVA-3.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galioja nuo 2022 m. sausio 3 d. 8:00 val. iki 2022 m. vasario 18  d. 16:00 val.

Kvietimo Nr. 33 dokumentai:


FSA priedai:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės – aktualu pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Ukmergės rajono vietos plėtros 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemones

Informacija apie gautas ir užregistruotas paraiškas

Kitus aktualius dokumentus rasite čia

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galioja nuo 2022 m. sausio 3 d. 8:00 val. iki 2022 m. vasario 18  d. 16:00 val.

Kvietimo Nr. 32 dokumentai:


FSA priedai:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės – aktualu pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Ukmergės rajono vietos plėtros 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemones

Informacija apie gautas ir užregistruotas paraiškas

Kitus aktualius dokumentus rasite čia

VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" Nr. LEADER-19.2-6.2.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galioja nuo 2021 m. rugsėjo 15 d. 8:00 val. iki 2021 m. spalio 29 d. 16:00 val.

Kvietimo Nr. 31 dokumentai:


FSA priedai:

Informacija apie gautas ir užregistruotas paraiškas

2021-11-24 Vietos projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos "Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai" Nr. LEADER-19.2-4.2.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galioja nuo 2021 m. rugsėjo 15 d. 8:00 val. iki 2021 m. spalio 29 d. 16:00 val.

Kvietimo Nr. 30 dokumentai:

FSA priedai:

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos "Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonės "Investicija į materialųjį turtą" veiklos sritį "Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai" Nr. LEADER-19.2.-4.2.

Kvietimas teikti projektus galioja nuo 2021 m. kovo 8 d. 8.00 val. iki 2021 m. balandžio 15 d. 17.00 val.

Kvietimo Nr. 29 dokumentai:

FSA priedai:

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

Pasibaigus kvietimui paraiškų negauta.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos "Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonę "Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą" Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.

Kvietimas teikti projektus galioja nuo 2021 m. kovo 8 d. 8.00 val. iki 2021 m. balandžio 22 d. 17.00 val.

Kvietimo Nr. 28 dokumentai:

FSA priedai:

Informaciją apie gautas paraiškas

2021 05 07 Vietos projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis

Informacija dėl paramos skyrimo Nr. 1   Nr. 2

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos "Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2.-6.4.

Kvietimas teikti projektus galioja nuo 2021 m. vasario 10 d. 8.00 val. iki 2021 m. balandžio 9 d. 16.00 val.

Kvietimo Nr. 27 dokumentai:

FSA priedai:

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos "Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" Nr. LEADER-19.2.-6.2.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. vasario 10 d. 8.00 val. iki 2021 m. balandžio 9 d. 16.00 val.

Kvietimo Nr. 26 dokumentai:

FSA priedai:

Pasibaigus kvietimui paraiškų negauta.

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai" Nr. LEADER-19.2-4.2.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. spalio 21 d. 8:00 val. iki 2020 m. gruodžio 17 d. 17:00 val.

FSA priedai:

Pasibaigus kvietimui paraiškų negauta.

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui" Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. spalio 21 d. 8:00 val. iki 2020 m. gruodžio 17 d. 17:00 val.

 

FSA priedai:

 

 

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. spalio 21 d. 8:00 val. iki 2020 m.  gruodžio 17 d. 17:00 val.

FSA priedai:

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui" LEADER-19.2-SAVA-6.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. vasario 28 d. 8:00 val. iki 2020 m.  gegužės 29 d. 16:00 val.

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonę „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" Nr.  LEADER-19.2-6.2.


Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. vasario 28 d. 8:00 val. iki 2020 m.  gegužės 29  d. 16:00 val.

 

Paraiška atsiimta.

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5


Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. vasario 28 d. 8:00 val. iki 2020 m.  gegužės 29 d. 16:00 val.

 

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. lapkričio 15 d. 8:00 val. iki 2020 m.  sausio 17 d. 16:00 val.
 

 

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija"  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" Nr.  LEADER-19.2-6.2.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. lapkričio 15 d. 8:00 val. iki 2020 m. sausio 17 d. 16:00 val.

Informacija apie gautas ir užregistruotas paraiškas - paraiškų negauta.

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr.  LEADER-19.2-6.4.

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m.  lapkričio 15 d. 8:00 val. iki 2020 m.  sausio 17  d. 16:00 val.

 

 

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui" LEADER-19.2-SAVA-6.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. rugpjūčio 09 d. 8:00 val. iki 2019 m.  spalio 04 d. 17:00 val.

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" nuo 2019-03-01 d. 8.00 val. iki 2019-04-30 d. 17.00 val. kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" Nr.LEADER-19.2-6.2.

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" nuo 2019-03-01 d. 8.00 val. iki 2019-04-30 d. 17.00 val. kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr.LEADER-19.2-6.4.

 

 

Paraiška atsiimta.

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija"  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" Nr.  LEADER-19.2-6.2.

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. lapkričio 28  d. 8:00 val. iki 2019 m.  sausio 28  d. 17:00 val.

 

 

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija"  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr.  LEADER-19.2-6.4.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m.  lapkričio 28 d. 8:00 val. iki 2019 m.  sausio 28 d. 17:00 val.

 

 

Pasibaigus kvietimui paraiškų negauta.

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonę „Investicijos į materialųjį turtą"  Nr.  LEADER-19.2.-4. veiklos sritį "Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai".

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m.  rugsėjo 12 d. 8:00 val. iki 2018 m.  lapkričio 12 d. 17:00 val.

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" Nr. LEADER-19.2-SAVA-1.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugpjūčio 01 d. 8:00 val. iki 2018 m.  rugsėjo 27 d. 17:00 val.
 
 

Pasibaigus kvietimui paraiškų negauta.

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. birželio  29 d. 8:00 val. iki 2018 m.  rugpjūčio 29 d. 17:00 val. 

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonę „Vietos projektų  pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" LEADER-19.2-SAVA-3.

 

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. birželio 20 d. 8:00 val. iki 2018 m.  rugpjūčio 20 d. 17:00 val. 

 

 

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija"  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" Nr.  LEADER-19.2-6.2.

 

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m.  birželio 20 d. 8:00 val. iki 2018 m.  rugpjūčio 20 d. 17:00 val. 

 

 

Paibaigus kvietimui paraiškų negauta.

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui" LEADER-19.2-SAVA-6.

 

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. birželio 15 d. 8:00 val. iki 2018 m.  rugpjūčio 01 d. 17:00 val. 

 

 

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonę „Parama investicijoms į kaimo gyventojams svarbius viešuosius objektus ir kraštovaizdžio gerinimą" Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.

 

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. birželio 15 d. 8:00 val. iki 2018 m.  rugpjūčio 16 d. 17:00 val. 

 

 

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr.  LEADER-19.2-6.4.

 

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m.  birželio 15 d. 8:00 val. iki 2018 m.  rugpjūčio 16 d. 17:00 val. 

 

 

Pasibaigus kvietimui paraiškų negauta.

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija"  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" Nr.  LEADER-19.2-6.2.

 

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m.  vasario 1 d. 9:00 val. iki 2018 m. kovo 2 d. 18:00 val. 

 

 

Pasibaigus kvietimui paraiškų negauta.

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

VO "Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija" priemonę „Parama investicijoms į kaimo gyventojams svarbius viešuosius objektus ir kraštovaizdžio gerinimą" Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.

 

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario  01 d. 9:00 val. iki 2018 m.  kovo 16 d. 18:00 val. 

 

 

Kitus aktualius dokumentus rasite čia.

Darbo laikas:

I – IV 08:00 – 17:00
V 08:00 – 16:00
Pietų pertrauka 12:00 – 12:45

Adresas: Kęstučio a. 7, LT-20114 Ukmergė (III aukštas)
footer_logos

© 2023 Visuomeninė organizacija „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė". Visos teises saugomos.

Skip to content